Yönetim bilişim sistemleri bölümü hakkında bilgiler

By Meslek Rehberi

Yönetim bilişim sistemleri bölümü hakkında bilgiler

Yönetim bilişim sistemleri bölümü; Bilişim yani bilgisayar ile elde edilmiş bilgilerin, yönetimini ve bu bilgilerin ekonomik sorunların çözümünde kullanılmasını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda nitelikli elemanlar yetiştirmektedir.

Yönetim bilişim sistemleri bölümü dersleri

Yönetim bilişim sistemleri bölümünde okutulacak dersler, 3 ana grupta toplanmaktadır. Bu gruplar; iletişim dersleri, işletme dersleri, ve niteliksel derslerdir. Bilişim dersleri grubuna giren programda, bilişim teknolojisi, sistem analizi ve tasarımı, veritabanı yönetimi, programlama teknikleri, bilgisayar ağları, veri iletişimi ve işletim sistemleri gibi dersleri bulunmaktadır. Niteliksel dersler grubunda istatistik, yöneylem araştırması, matematik ve lojistik karar destek dersleri okutulmaktadır. İşletme dersleri grubunda ise işletme yöneticilik, finans, hukuk, ekonomi ve pazarlama gibi dersler okutulur.

Yönetim bilişim sistemleri bölümü için gerekli nitelikler

Bu bölümde okumak isteyen kişilerin iyi bir analiz yeteneğine sahip olması, matematiksel düşünme konusunda üst düzey kabiliyetinin bulunması, ekonomi ve sosyoloji gibi tüm sosyal bilimler dalına ilgi duyması gerekir. Ayrıca bölümü okumak isteyen kişilerden sabırlı, yaratıcı, dikkatli ve başkalarını etkileyebilecek kişiler olması beklenmektedir.

Bölüm mezunları hangi unvanla ne iş yaparlar?

Yönetim bilişim sistemleri bölümü mezunları, bölümü bitirdikten sonra lisans diploması almaktadır. Bu bölümden mezun olanlar yönetim bilişim uzmanı unvanı ile ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli görevlerde yer alırlar. Görev aldıkları kuruluşun bilişim ihtiyaçlarını belirleyerek, bu ihtiyaçlar doğrultusunda bir takım hedefler koyar. Ayrıca bu hedeflere ulaşabilmek için, kısa ve uzun vadeli planlar yapar. Bunun yanı sıra çalıştıkları kurumun veya kuruluşun gerekli donanım, personel ve yazılım gibi ihtiyaçlarını belirler, bilişim altyapısını planlar ve hazırlar, bu doğrultuda çeşitli sistemler kurarlar. Yönetim bilişim uzmanları bunların dışında, çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda bilişim ile alakalı ortaya çıkan problemlerin çözümü için projeler geliştirerek, uygulamaya koyarlar. Teknoloji bazlı gelişmeleri izlemek ve çalıştıkları yere entegre etmek de, yönetim bilişim uzmanlarının görevleri arasındadır.

Eşit ağırlık puan türü ile giriş yapabileceğiniz yönetim bilişim sistemleri bölümünün genel yapısı itibariyle, diğer üniversite bölümlerine göre biraz daha kolay olduğunu söylemek mümkündür.


Yorum yapın