Uluslararası ilişkiler bölümü hakkında bilgiler

By Meslek Rehberi

Uluslararası ilişkiler bölümü hakkında bilgiler

Uluslararası ilişkiler bölümü amacı: Uluslararası sistemin geçmişten günümüze kadar olan tarihi, bu süreçte geçirmiş olduğu evreler, devletlerin hukuksal ve ekonomik yapıları ve devletler arası ilişkiler konusunda, donanımlı personellerin yetişmesini hedeflemektedir.

Uluslararası ilişkiler bölümü dersleri

Bu bölüm kapsamında devletler hukuku, siyasal tarih, Türk dış politikası, toplumbilim, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve ekonomi gibi dersler okutulmaktadır.

Uluslararası ilişkiler bölümü için gerekli olan nitelikler

Uluslararası ilişkiler bölümünde okumak isteyen öğrencilerin, fikirlerini sözlü ve yazılı bir şekilde iyi derecede anlatabilmeleri beklenmektedir. Ayrıca sosyolojiye, tarih, ekonomi, hukuk ve psikoloji gibi alanlara ilgi duymaları da, bu bölüm okumak isteyen kişilerden beklenen özelliklerdir.

Uluslararası ilişkiler bölümü okuyacak kişilerin en azından bir tane yabancı dil bilmeleri, insan ilişkileri konusunda yetenekli olmaları, genel kültür seviyelerinin yüksek olmaları ve temsil niteliğinin kuvvetli olması gerekmektedir.

 Bölüm mezunları hangi unvanla ne iş yaparlar?

Uluslararası ilişkiler bölümünü bitiren kişiler, açılan sınavlara giriş başarı göstermeleri halinde diplomasi kapsamında farklı görev ve unvanlar alabilmektedirler. Bölüm mezunlarının sınavları kazanması halinde alacakların ve unvanlardan birisi de, diplomatlıktır. Yani ülkenin başka bir ülkede temsilcisi olan diplomatlar, kendi ülkelerine adına gönderildikleri ülkelerde iyi ilişkiler yürütmekle yükümlü kimselerdir. Gönderildiği ülke ile kendi ülkesinin hükümeti ile arasındaki ilişkileri düzeltmek, diplomatların görevleri arasındadır.

Diplomatlar ayrıca uluslararası ve yerel bankalarda, farklı ticari işlemler yürütebilirler . Bölüm mezunları çeşitli alanlarda kendilerine iş bulabilirler. Özellikle Dışişleri Bakanlığı ve Maliye ve Gümrük Bakanlığı başta olmak üzere, Kültür ve turizm bakanlığı gibi devlet bakanlıkların da çeşitli dairelerinde ya da özel şirketlerde görev alabilirler. Bölüme girmek için gerekli olan puan türü, eşit ağırlık puanı türüdür.


Yorum yapın