Türkçe öğretmenliği bölümü hakkında bilgiler

By Meslek Rehberi

Türkçe öğretmenliği bölümü hakkında bilgiler

Türkçe öğretmenliği bölümünün amacı: İlköğretim öğrenim biriminin 2. Basamağı olan 12 ile 15 yaşlarındaki çocukları, Türkçede okuduğunu anlama, Türkçeyi doğru kullanabilme, kendisini yazılı ve sözlü olarak iyi bir şekilde ifade edebilme becerilerini kazandırmak için, donanımlı öğretmenler yetiştirmektir.

Türkçe öğretmenliği bölümü dersleri

Türkçe öğretmenliği bölümünde Türk dilinin gramer yapısı, özellikleri, Türkçe ile yazılmış edebi eserlerin incelenmesi ile alakalı dersler ağırlıklı olarak okutulmaktadır. Ayrıca genel öğretim yöntemleri, öğrenme psikolojisi, ölçme ve değerlendirme, rehberlik, Türkçenin öğretiminde kullanılacak yöntemler gibi dersler okutulur.

Aynı zamanda bu bölümde genel öğretim metotları, eğitim psikolojisi, ölçme ve değerlendirme, özel öğretim teknikleri ve rehberlik gibi derslerde, öğretmenlik meslek bilgisi kazandırmak amacıyla okutulmaktadır.

Bölüm için gerekli nitelikler

Türkçe öğretmenliği bölümünü okumak isteyen kişilerin sözel yeteneğinin oldukça gelişmiş, düşüncelerini başkalarına sözlü ve yazılı bir şekilde ifade edebilen kişiler olması gerekir. Ayrıca Türk dil ve edebiyatına ilgi duyan, bu tarz konularda çalışma yapan kimseler olması gerekmektedir. Aynı zamanda diğer insanlarla iyi iletişim kurabilme kabiliyetine sahip, kişiler olmalarıda, bölümü okumak isteyenlerden beklenenler arasındadır. İyi bir öğrenme ortamı hazırlayabilecek, kendisini ve çevresindeki insanları geliştirme çabasının da bulunması, bölüm için gereken nitelikler arasında yer alır.

Bölüm mezunları hangi unvanla ne iş yaparlar?

Türkçe öğretmenliği bölümünü bitiren kişiler, Türkçe öğretmeni unvanı ile anılmaktadırlar. Bu bölümden mezun olan Türkçe öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı gibi ilgili bakanlıkların öğretim programları dahilinde, okullarda öğrencilere müfredatta yer alan dersler üzerinden bilgiler sunmakla görevli kimselerdir.

Özel okullarda çalışabilecekleri gibi, kamuya ait okullarda da çalışma imkanına sahiptirler. Türkçe öğretmenleri ilgili alanla alakalı öğrenme ortamlarını hazırlamak, öğrencilere bölümle ilgili bilgiler sunmak ve bu bilgilerin öğrenciler üzerindeki başarısını değerlendirmek gibi hizmetler sunmaktadırlar. Başarısız olan öğrencilerin başarılarını artırmaları için, farklı önlemler almak da Türkçe öğretmenlerinin görevleri arasındadır.


Yorum yapın