Turizm işletmeciliği bölümü hakkında bilgiler

By Meslek Rehberi

Turizm işletmeciliği bölümü hakkında bilgiler

Turizm işletmeciliği ve otelcilik bölümünün amacı: Müşterinin her ihtiyacını çağdaş turizm anlayışına uygun bir şekilde karşılamak için, oldukça farklı hizmetler sunan lokanta, otel ve benzeri turistik mekanları yönetecek kaliteli personel yetiştirmektir.

Turizm işletmeciliği ve otelcilik bölümü dersleri

Bölümün ilk yılında hukuk, istatistik, muhasebe, ekonomi ve matematik dersleri verilir. Daha sonraki yıllarda ise pazarlama, konaklama tesisleri ve muhasebesi, Türkçe, turizm işletmeleri ve yönetimi, turizm pazarlama, personel yönetimi ve iş hukuku gibi dersler verilmektedir. Bu derslerin yanı sıra halkla ilişkiler ve yabancı dil, turizm coğrafyası, ve ikinci bir yabancı dilin bulunduğu seçmeli dersler de, bölümde okutulan derslerdir. Ayrıca eğitim uygulamalı ve kurumsal olarak verilmektedir.

Bölüm için gerekli olan nitelikler

Turizm işletmeciliği ve otelcilik bölümünde okumak isteyen bireylerin, insanlarla iyi bir iletişim kurabilme, dinamik ve sosyal yönleri kuvvetli olması gerekir.  Müşterilerle etkileşimi kuvvetli ve kendine güvenen kimseler olması da beklentiler arasındadır.

Ayrıca karşısına çıkan zorluklar karşısında yılmayan, nezaket ve anlayış gibi olguları taşıyıp, hızlı ve doğru bir şekilde karar verme yeteneğine sahip olan insanlar olması gerekir.

Bölüm mezunları hangi unvanla ne iş yaparlar?

Turizm işletmeciliği ve otelcilik bölümü mezunları, turizm yöneticisi unvanı ile farklı turistik tesislerde görev alırlar. Aldıkları görevlerde başarılı olmaları halinde, her meslek dalında olduğu gibi daha üst kademelerde yönetici olarak görev alabilirler.

Turizm işletmecisi olan kişilerin en fazla iş bulabildikleri alan, otelcilik, yani konaklama alanıdır. Otellerde yöneticilik yapan turizm yöneticileri, müşterilerinin sadece konaklama ihtiyaçları değil eğlenme, yiyip içme ve diğer hizmet türlerini karşılamak durumundadırlar. Günümüzde birçok otele baktığımızda sadece bir konaklama yeri değil, sosyal aktivitelerin de yoğun bir şekilde yaşandığı mekanlar olduğunu görebilmekteyiz. Bu yüzden otel yöneticileri bu mekanların niteliğine uygun şekilde, kendilerini geliştirmeleri ve bu kapsamda yöneticilik hizmetlerini sunmalıdırlar.

Bölümden mezun olanlar genellikle otellerde çalışmakla birlikte, seyahat firmalarında da sıklıkla görev alırlar. Ülkemizdeki turist sayısının her geçen yıl artması sebebiyle, turizm yöneticileri kendilerine çok daha geniş bir alanda iş bulma imkanına sahiptirler. Özellikle  kuvvetli yabancı dile sahip olup kendisini geliştiren turizm yöneticileri, çok daha iyi bir maaşla iş bulabilmektedirler. Ayrıca turizmle alakalı ilgili bakanlıklar ve müdürlükleri de, kamu personeli olarak iş bulabilirler.


Yorum yapın