Şehir ve bölge planlama bölümü hakkında bilgiler

By Meslek Rehberi

Şehir ve bölge planlama bölümü hakkında bilgiler

Şehir ve bölge planlama bölümü amaçları: Şehirlerin ekonomik olanaklarını estetik kuralları ve insanların ihtiyaçlarına uygun bir şekilde planlayarak, çevre düzenlemesi gibi konularda yoğun çalışma içerisinde olacak donanımlı elemanların yetiştirilmesidir.

Şehir ve bölge planlama bölümü dersleri

Bu bölüm kapsamında ilk yıl sosyoloji, antropoloji, matematik, şehir planlaması ve ekonomi dersleri verilmektedir. Sonraki yıllarda ise çevrebilim, fotoğraf metreyi, jeodezi ve çevre bilimi gibi mühendislik bilimleri dersleri verilir. Ayrıca şehir ve köy planlaması, sosyolojisi  ekonomisi, istatistik, araştırma yöntemleri ve şehir desenleme gibi derslerde, bölümde okutulan dersler arasında yer almaktadır.

Bölüm için gerekli olan nitelikler

Şehir ve bölge planlama bölümünde okumak isteyen kişilerin, akademik bir yeteneğinin olması gerekmektedir. Ayrıca psikoloji, sosyoloji, matematik ve antropoloji gibi derslerde de, kişilerin başarılı olması gerekir. Bunun dışında mimarlık için gerekli olan diğer donanımlara sahip olması da, bu bölümü okuyup sonrasında iyi bir iş bulmak isteyen kişilerin, başarısını artıran etkenlerden birisidir.

Mezunlar hangi unvan ile ne iş yaparlar?

Bu bölümden mezun olan kişiler, şehir plancısı unvanı ile farklı yerlerde ve konumlarda görev alırlar. Şehir plancısı şehirlerde ticaret, endüstri, konut, sağlık ve eğitim gibi ihtiyaçlar için planlamalar yaparlar. Mevcut arazilerin nasıl kullanacağını, binaların hangi bölgelerde hangi yoğunlukta olması gerektiğini planlayarak, bu plan kapsamında çalışmalar yapılmasını sağlar. Ayrıca sosyoekonomik gelişmelere göre, şehirlerin gelişmesi için lazım olan mekanların en uygun bir şekilde düzenlenmesi ve ekonomik biçimde oluşturulması da, şehir plancısının görevleri arasındadır.

Şehir plancıları bir şehrin çeşitli alanlarda planının hazırlanarak, bu  planlar kapsamında gerekli olan çalışmalar için, farklı birimler ile birlikte çalışmaktadırlar. Örneğin şehir plancısı şehrin planlaması ile ilgili proje ve uygulama yöneticisi olarak görev yaparken, şehrin alt yapısı ile ilgili uygulamalarda da, çevre mühendisleri ve peyzaj mimarları ile işbirliği içinde hareket eder. Bu bölümden mezun olan kişiler Kültür bakanlığı, Enerji bakanlığı, Turizm bakanlığı, Bayındırlık ve iskan bakanlığı gibi farklı kamu kuruluşlarında görev alabilirler.

Belediyelere ait farklı birimlerde de görev yapan şehir planlamacısı, ülkemizde yeni meslek dalları arasında yer almaktadır. Mesleğin yeni olması sebebiyle bu bölümü bitiren kişiler çok daha rahat bir şekilde, iyi bir maaşla iş bulabilirler.


Yorum yapın