DGS ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları

By DGS

Gastronomi ve mutfak sanatları son yıllarda oldukça popülariteye sahip olan bir bölümdür. Asıl amacı genç ve becerikli şefler yetiştirmektir. Dört yıl süren lisans programı boyunca yiyecek ve içecek yönetimi, yemek pişirme teknikleri, mutfak sanatı, yemek ve içecek sunumları üzerine dersler verilmektedir. Dersler teorik ve uygulamalı olarak gerçekleşmektedir. Gastronomi ve mutfak sanatları bölüm dili İngilizcedir. Ayriyeten ek ders olarak Fransızca verilmektedir. Öğrenciler Türk, Fransız, Osmanlı, İtalyan, Akdeniz, Uzak doğu ve modern mutfaklar hakkında dersler almaktadır. Bunun yanı sıra sunum konusunda da özel tekniklerle donatılırlar. Mutfağın bir sanat olduğuna inanılan bölümde resim ve heykel gibi alanların dersleri de öğrencilere verilmektedir. Çalışma alanlarıysa genellikle turizm, konaklama, restoran, seyahat ve ulaştırma sektörleridir.

DGS ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları

DGS ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programına geçebilmek için bölümle uygun olan bir ön lisans mezunu olmalısınız. Bu programlar aşçılık, gastronomi ve mutfak sanatları, hazır yemek ve aşçılık, ikram hizmetleri, mutfak yönetimi ya da içecek işletme bölümlerinden biri olmalıdır.

 Gastronomi ve Mutfak Sanatları DGS taban puanları

DGS ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programına kayıt yaptırabilmek için DGS sözel puanınızın da tercih edeceğiniz üniversite için uygun olması gerekmektedir. DGS ile öğrenci alan en yüksek puana sahip özel tam burslu üniversiteler İngilizce eğitim vermektedir. Bunlar İstanbul Aydın 306, İstanbul Maltepe 296, İstanbul Yeditepe 285, İstanbul Gelişim 281 puanla öğrenci almaktadır. Yüksek puanla öğrenci alan devlet üniversiteleri ise Eskişehir Anadolu 280, Ankara Hacı Bayram Veli 278, Antalya Akdeniz 273, Kocaeli 270 puanla öğrenci almaktadır. En düşük puanla öğrenci alan üniversiteler ise Sivas Cumhuriyet 255, Erzurum Atatürk 255, Afyon Kocatepe 258, Konya Necmettin Erbakan 259, Gaziantep 260, Nevşehir Hacı Bektaş Veli 260 puanla öğrenci almaktadır.


DGS ile Ekonometri

By DGS

Ekonometri iktisadi olayları açıklamaya yarayan, sayısal değişkenler arasında karşılaştırma yardımıyla sonuç elde edilen çözümleme bilimidir. Ekonometri bilimi 1982 yılından itibaren üniversitelerde okutulmaya başlanmıştır. Ekonometri bilimi ekonomik olayları açıklama amaçlı istatistik, matematik ve iktisadi bilimleri kullanmaktadır. Değişkenleri tanımlayarak belirleme ve ölçümlenmesine ekonometri denmektedir. Bilimin amacı çözümlemelerin matematiksel ve iktisadi verilerden yararlanarak anlatılmasıdır. Genellikle karmaşık görünse de ekonomik olayları açıklama amacıyla başvurulan en basit bilimlerden biridir. Ekonometri biliminin oluşma amacı ekonominin karmaşasına ve açıklanamadığı yerlere dayanır. İktisatçıların açıklamakta zorladığı alanlarda verileri doğru bir şekilde kullanıp analiz ederek sayısal verileri sözel verilere çevirirler.

DGS ile Ekonometri lisans programına geçiş

DGS ile Ekonometri lisans programına geçebilmek için ekonometri tabanlı ön lisans mezunu olmak gerekir. Bu ön lisans programları bankacılık, bankacılık ve sigortacılık, borsa ve finans, menkul kıymetler ve sermaye piyasası, para ve sermaye yönetimi, sigortacılık bölümleridir.

Ekonometri DGS taban puanları

DGS ile Ekonometri okuyabilmek için mezun olunan ön lisans programına ek olarak DGS eşit ağırlık puanı da yeterli olmalıdır. Bu puanlar tercih edeceğiniz üniversiteye göre 209 ile 238 arasında değişmektedir. En yüksek puanla alan örgün öğretim üniversiteleri Marmara 238, Dokuz Eylül 236, İstanbul 235, Ankara Hacı Bayram Veli 228, Uludağ 227 ve Akdeniz 227 puanla öğrenci almaktadır. İkinci Öğretimlerde ise en yüksek Dokuz Eylül 223 ve Akdeniz 221 puanla öğrenci alımı yapmıştır. İngilizce eğitim veren Çukurova Üniversitesi 209 puanla öğrenci almıştır. Düşük puanlı örgün öğretimler ise Kırıkkale 209, Erzurum Atatürk ve Edirne Trakya 211 puan ile öğrenci almıştır. Uşak, Malatya İnönü, Bandırma On Yedi Eylül ve Uşak ikinci öğretim 212 puanla öğrenci almıştır. En düşük puanlı ikinci öğretimler ise KTÜ, Edirne Trakya, Malatya İnönü ve Erzurum Atatürk 210 puanla öğrenci almıştır.


DGS ile Endüstri Mühendisliği

By DGS

Endüstri Mühendisliği anlaşılması zor ama kritik öneme sahip olan mesleklerden biridir. Açıklama olarak insan, bilgi, materyal, ekipman ve sürecin en iyi şekilde yönetilmesine sağlayan kişiye endüstri mühendisi denir. Yani temel prensip olarak bütün kaynakların en verimli olarak kullanılmasını hedeflerler. Çalışmalara kalitenin arttırılmasına yönelik olur. Diğer mühendisliklerden farkıysa tek bir odak alanı olmamasıdır. Endüstri mühendisliği adı gibi bütün sanayi sektörünü, yani bütün mühendislikleri kapsar. Yalnızca makine odaklı değil, insan odaklı çalışması da önemli farklardan biridir. Çalışma alanları üretimin en basit olduğu yerlerde dahi vardır. Bütün sektörlerin içinde bir endüstri mühendisi görebilirsiniz.

DGS ile Endüstri Mühendisliği lisans programına geçiş

DGS ile Endüstri Mühendisliği lisans programına geçiş yapabilmek için bu mesleğin tabanını oluşturan ön lisans programlarının birinden mezun olmanız gerekmektedir. Bu ön lisans programları demiryolu araçları, elektronik, elektromanyetik taşıyıcılar, endüstriyel elektronik, endüstriyel otomasyon, kalite kontrol, kontrol ve otomasyon teknolojisi, makine, mekatronik, otomasyon, otomotiv, raylı sistemler makine teknolojisi, üretimde kalite kontrol programlarıdır.

Endüstri Mühendisliği DGS taban puanları

DGS ile Endüstri Mühendisliği lisans programına geçiş yapabilmenin bir diğer şartı da DGS sayısal puan türünden yeterli puanı elde etmektir. En yüksek puanla öğrenci alan mühendislik fakültesi bünyesinde bulunan lisans programları Boğaziçi 359, Galatasaray 332, ODTÜ 321, YTÜ 311, Hacettepe 309, Gazi 295 puanla öğrenci almaktadır. Bu okullardan sadece Galatasaray Üniversitesi Türkçe eğitim vermektedir. İşletme fakültesi bünyesinde eğitim veren İTÜ ise İngilizce 335, Türkçe 321 puanla öğrenci almaktadır. Bunun dışında Almanca eğitim veren Türk-Alman Üniversitesi 304, Türkçe eğitim veren İstanbul 299, Dokuz Eylül 296 puanla öğrenci almaktadır. En düşük puanla Gaziantep 264, Konya Necmettin Erbakan 264, Adana Bilim ve Teknoloji 265, Erzurum Atatürk 266 puanla öğrenci almaktadır. Bu okullarda eğitimi İngilizce olarak mühendislik fakültesinde vermektedir.


DGS ile Pilotaj

By DGS

Pilotaj bölümü üniversite adayları arasında son zamanlarda popüler olan bir bölümdür. Yeni duyulmasına ve kendini geliştirme aşamasında olmasına rağmen iş olanakları oldukça fazla bir bölümdür. Sivil havacılık alanında pilot olmak isteyen öğrencilerin bitirmesi gereken bölümdür. Pilot olmak isteyen adaylardan üstün bir akademik kariyer, teknik bilgi ve teknolojik hakimiyet beklenmektedir. Bunun yanı sıra el ve göz koordinasyonu, beden sağlığı, soğukkanlılık gibi özelliklerde pilot adaylarından beklenilmektedir. Mekanik ve elektronik kontrol becerisinin pilot adaylarında üst düzey olması gerekmektedir. Oldukça zorlu bir meslek olan ve yükümlülüğü büyük olan pilotluk mesleğinin ön şartları da bu yüzden oldukça fazladır.

DGS ile Pilotaj Lisans programına geçiş

DGS ile Pilotaj lisans programına geçişler belirli ön şartlar dahilinde gerçekleşmektedir. DGS ile geçişlerde bitirilen ön lisans programının, başlanacak lisans programıyla benzerlik göstermesi gerekmektedir. Pilotaj lisans programına DGS ile geçmek isteyen öğrencilerin belirlenen ön lisans programlarının birinden mezun olmuş olmaları gerekmektedir.Pilotaj lisans programına balon pilotluğu, uçak elektriği, uçak elektrik ve elektroniği, uçak elektroniği, uçak yer destek sistemleri, uçak teknolojisi, ulaştırma ve otomotiv ön lisans programlarından geçiş yapılabilmektedir.

Pilotaj DGS taban puanları

DGS ile Pilotaj lisans programına geçebilmek için üniversitelerin DGS geçiş puanlarını da elde etmeniz gerekecektir. Pilotaj lisans programı DGS sayısal puan türünden öğrenci almaktadır. DGS pilotaj taban puanları ise Havacılık ve Uzay bilimleri fakültesi bünyesinde bulunan Anadolu Üniversitesinde 330, KKTC Girne Üniversitesinde tam burslu 300 ve ücretli  166 puan olarak ayarlanmıştır. Atılım Üniversitesi Sivil havacılık meslek yüksek okulunda tam burslu 323, ücretli ise 185 puandır. Okan Üniversitesi Uygulamalı bilimler meslek yüksek okulunda da tam burslu 356, ücretli 188 puandır. Bu üniversiteler arasında Anadolu Üniversitesi hariç eğitim İngilizce olarak verilmektedir.


DGS ile Mimarlık

By DGS

Mimarlık bir sosyal sanat bilimi olarak tanımlanmaktadır. Çevre uyumunu sağlayan, estetik ve ruhsal zenginlik katan, kültür gelenekleri yansıtan, simgesel bir meslek bilimidir. Mimarların yaptıkları işler planlama, arazi kullanım planı, kentsel tasarım, tasarım, model çizimi, teknik çizimler, koordinasyon yönetimi, inşaat ekonomisi, sözleşme yönetimi, proje yönetimi ve inşaat denetimidir. Mimarlar için en önemli iş ise yapısal nesneler üzerinde teknik ve estetik tasarımlar geliştirmektir. Geleceğe dair sanatsal nitelik kazandırmak isteyen öğrencilerin de bir numaralı meslek tercihi mimarlıktır.

DGS ile Mimarlık lisans programına geçiş

DGS ile Mimarlık programları için genellikle düşük kontenjanlar açılmaktadır. Ancak birçok üniversitede mimarlık programı DGS ile öğrenci alımı yapmaktadır. Dikey geçiş sınavı ile mimarlık lisans programına geçiş yapabilmek için sadece belirli ön lisans programlarından mezun olma şartı aranmaktadır. Bu programlar bina koruma ve yenileme, doğal yapı taşları teknolojisi, eser koruma, iç mekan tasarımı, inşaat teknikerliği, mermer teknolojisi, mermercilik, mimari dekoratif sanatlar, mimari restorasyon, mimarlık teknolojisi, restorasyon ve konservasyon, yapı ressamlığı ön lisans programlarıdır.

Mimarlık DGS taban puanları

DGS ile Mimarlık lisans programına geçiş yapabilmek için bir şart daha bulunmaktadır. Bu şart DGS sayısal puanınızın istediğiniz üniversitenin belirlediği puana yetmesi gerektiğidir. Tam burslu özel üniversiteler için en yüksek puanlar Haliç ve Nişantaşı üniversitelerinde tam burslu 348 puandır. En yüksek puanlı devlet üniversiteleriyse İTÜ 336, İTÜ İngilizce 336, ODTÜ İngilizce 334, YTÜ 322, Mimar Sinan 325, Mardin Dicle 316, Dokuz Eylül 313, Gazi 307 puandır. En düşük puanlı ücretli özel üniversiteler Bahçeşehir İngilizce 222, İzmir Ekonomi İngilizce 224, Maltepe İngilizce 226 puandır. Düşük puanlı devlet üniversiteleriyse Karabük 286, Yozgat Bozok 286, Kırklareli 287, Niğde 287, Tekirdağ Namık Kemal 288, Burdur Mehmet Akif Ersoy 289, Kayseri Abdullah Gül 289, Erzurum Atatürk 290 puanla öğrenci almaktadır.


DGS ile Elektrik – Elektronik Mühendisliği

By DGS

Mühendisliğin ilk makine ve inşaatla beraber ilk dallarından biri Elektrik – Elektronik Mühendisliğidir. Elektrik – Elektronik Mühendisliği yıllar geçtikçe bilime daha çok katkı vermektedir. Genel görevi elektrik üretimi, elektrik iletimi, elektronik alet geliştirilmesi ve iletişim sistemleridir. Bunların yanı sıra doğal ve yapay kaynaklardan elektrik üretimi, iletim sistemleri geliştirilmesi, plan ve proje yönetimi, analog ve dijital sistemlerin üretimi ve bakımı, tıbbi elektronik üretim ve bakımı, iletişim ve haberleşme sistemleri geliştiriciliği de meslek alanında bulunmaktadır.  Elektrik – Elektronik Mühendisleri elektrik santralleri, hastaneler, üretim tesisleri ve iletim sahalarında çalışır. Özel ve resmi kurumlarda  kolayca iş bulabilmelerinin yanı sıra plan ve proje yönetimi için ofis açabilirler.

DGS ile Elektrik – Elektronik Mühendisliği lisans programına geçiş

DGS ile Elektrik – Elektronik Mühendisliği lisans programına geçiş için belirlenen ön lisans programlarının birinden mezun olmak gerekmektedir. Alternatif enerji kaynakları teknolojisi, biyomedikal bilimler, deniz haberleşme, endüstriyel elektronik, endüstriyel otomasyon, elektromanyetik taşıyıcılar, elektrikli cihaz teknolojisi, ev cihazları teknolojisi, haberleşme teknolojisi, hidroelektrik santralleri, kontrol sistemleri teknolojisi, mekatronik, oto elektrik-elektroniği, otomasyon, raylı sistemler elektrik-elektronik teknolojisi, telekomünikasyon, termik santrallerde enerji üretimi, uçak elektriği, uçak elektroniği, uçak elektrik-elektroniği ve uçak teknolojisi ön lisans programları geçiş yapabilir. Bunlar dışında radyo ve televisyon teknolojisi, elektrik enerjisi üretim, iletim ve dağıtımı, muharebe ve elektronik bilgi sistemleri, nükleer teknoloji ve radyasyon güvenliği, sahne ve gösteri sanatları teknolojisi ön lisans programları da geçiş yapabilmektedir.

Elektrik – Elektronik Mühendisliği DGS taban puanları

DGS ile Elektrik – Elektronik Mühendisliği lisans programına sayısal DGS puanıyla öğrenci alınmaktadır. En yüksek puanlı devlet üniversiteleri Boğaziçi 345, ODTÜ 333, Hacettepe 326, Ege 317, Gazi 309 puandır. Teknoloji fakültelerinde ise Marmara 312, Gazi 307, Sakarya 295 puanla öğrenci alımı yapmaktadır.


DGS ile Jeoloji Mühendisliği

By DGS

Jeoloji mühendisliği kimyasal çözümlemelerin araştırma ve çalışmaları, araştırma raporlanması, harita okunması gibi konulardan sorumlu mühendislik alanıdır. Jeoloji mühendisleri genellikle şantiye ve açık alanlarda çalışırlar. Jeoloji mühendisi olacak öğrencilerin 4 yıllık akademik lisans kariyerini başarılı tamamlaması gerekmektedir. Bunun dışında araştırmacı kişiliğe sahip olması, dış saha koşullarına dayanıklı olması gerekmektedir. Mezun olduklarında jeoloji mühendisi unvanına sahip olacak olan bölüm mezunları yüksek lisans yaparak maaşlarını ve tecrübelerini arttırabilirler. Çalışılan kurum ve projeye değişkenlik gösteren maaşlar 1500 ile 5000 lira arasında değişmektedir. Bilgisayar, madencilik, inşaat, çevrecilik, şehir vebölge planlama alanlarında iş olanakları bulunmaktadır.

DGS ile Jeoloji Mühendisliği lisans programına geçiş

DGS ile Jeoloji Mühendisliği lisans programına geçiş yapabilmek için bu bölüme uygun bir ön lisans programından mezun olmak gerekmektedir. Geçiş yapmaya olanak sağlayan ön lisans programları; Coğrafi bilgi sistemleri, doğal yapı taşları teknolojisi, enerji, geoteknik, harita ve maden ölçme, jeoteknik teknikerliği, maden teknolojisi, mermercilik, petrol arama, sondajcılık, taş işlemeciliği bölümleridir.

Jeoloji Mühendisliği DGS taban puanları

DGS ile Jeoloji Mühendisliği lisans programına geçişler sayısal DGS puanı üzerinden yapılmaktadır. DGS puanı en yüksek olan devlet üniversiteleri Muğla Sıtkı Koçman İngilizce 286, Çanakkale On Sekiz Mart 285, Adana Çukurova 284, Denizli Pamukkale 282 puanla öğrenci almıştır. Düşük puanla öğrenci alan üniversiteler ise İstanbul Cerrahpaşa 256, Kütahya Dumlupınar 263, Eskişehir Osmangazi 264, Konya Teknik 264, İzmir Dokuz Eylül 266, KTÜ 266 puanla öğrenci alımı yapmaktadır. Bunlar dışında Elazığ Fırat 279, Ankara Hacettepe 275 Afyon Kocatepe 274, Sivas Cumhuriyet 272, ODTÜ İngilizce 271 Antalya Akdeniz 271, İTÜ 270, Kocaeli 268, Ankara 267 puanla öğrenci alımı yapmıştır. Bu lisans programları arasından Muğla Sıtkı Koçman ve ODTÜ İngilizce eğitim vermektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi dışındaki üniversiteler Mühendislik fakültesi bünyesinde eğitim vermektedir. İTÜ ise maden fakültesinde eğitim vermektedir.

 


Avusturya’da Üniversite Eğitimi

Avusturya, Orta Avrupa’da bulunan, 9 eyaletten oluşan ve denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Doğusunda Macaristan ve Slovakya, kuzeyde Almanya ve Çekya, batıda İsviçre ve Lihtenştayn, güneyde ise İtalya ve Slovenya ile sınırları vardır. Karasal ve orta Avrupa iklimine sahip, bol rüzgarlı ve yağışlı bir ülkedir. Kış ayları ser ve kar yağışlı geçmektedir. Okuma yazma oranının çok yüksek olduğu ülkede eğitim İngiltere’de olduğu gibi geleneklere dayanmaktadır.

Avusturya’da Üniversite Eğitimi

Avusturya’da Üniversite eğitimi 3 farklı eğitim grubuna ayrılmaktadır. Bunlar diploma, Bachelor&Master ve doktora olarak gruplara ayrılmıştır. Diploma öğrenimi 8 ile 10 yarıyıl arasında sürmektedir. Bu program bilimsel ve sanatsal açıdan derin bir bir mesleki eğitimi hedeflemektedir. Programı bitirenler master unvanına sahip olurlar. Bachelor&Master ise uluslararası düzeyde uyum sorunu yaşanmaması açısından geliştirilmiştir. Soluksuz eğitim yerine 3 ile 4 yıl Bachelor ve isteğe bağlı 1 ile 2 yıl Master eğitimi vermektedir. Master eğitimi almayanlara Bachelor unvanı verilmektedir. Doktora eğitimi bilimsel çalışma sistemine dayanmaktadır. Genelde 2 ile 3 yıl süren bu süreçte öğrenciler bilimsel çalışmalar yapar ve mezun olanlara doktor unvanı verilir.

Avusturya’da Akademik Eğitim Sistemi

Kısa bir süre önceye kadar Avusturya’da Üniversite eğitimi lisans ve yüksek lisansın birleşimi şeklinde verilmekteydi. Yapılan yasal düzenlemeyle Avrupa uyumu sağlanmış ve kademeli olarak programlar ayrılmıştır. Avustralya’da 3 yıllık Bakkalaureat unvanı Türkiye’de lisans derecesine denk gelmektedir. Lisans eğitiminde zaman açısından böylece 1 yıl tasarruf edilebilir. Yüksek lisans için ALES benzeri bir sınav olmadan isteyen herkes eğitim alarak magister unvanı alabilmektedir. Bu eğitim genelde 2 yıl sürmektedir. Avusturya’da bulunan üniversiteler, Türkiye’de olduğu gibi ekim ile ocak ayı arası güz, şubat ile haziran ayı arasında bahar dönemi eğitim vermektedir. İsteğe bağlı olarak temmuz ile eylül ayı arasında yaz okulu bulunmaktadır. Sınıf geçme sistemi yerine kredili sistem kullanılmaktadır.


Avustralya’da Üniversite Eğitimi

Eğitim sistemlerinin İngiltere’ye yakın olduğu bilinen bir ülke olan Avustralya’da dönem tarihleri Türkiye ve Avrupa’ya göre oldukça farklıdır. Son yıllarda da tercih edilen bir üniversite ülkesi olsa da uzun yıllardır eğitim için gözde bir ülkedir. Ancak son zamanda diğer ülkelerle ulaşım ve iletişimin artması bu ülkeye olan talebi de arttırmıştır. Güney yarım kürede bulunan Avustralya’da yaz ve kış ayları bizlere göre ters yaşanmaktadır. Bu yüzden güz dönemi şubat ayı ile haziran arasındayken, bahar dönemiyse temmuz ve kasım arasında gerçekleştirilir. Yaşam kalitesi sıralamalarında bu ülke sürekli üst sıralarda yer almaktadır.

Avustralya’da Üniversite Eğitimi

Avustralya’da 40 devlet, 2 uluslararası ve 1 tane de özel üniversite bulunmaktadır. Eğitim bakımından zengin bir ülke olan Avustralya’da Üniversite eğitimi almakta oldukça kalitelidir. Bu üniversiteler dışında ayrıca birçok araştırma enstitüsü de bulunmaktadır. Yabancı öğrenci tercihi sıralamasında ABD ve İngiltere’nin arkasında gelmektedir. Öğrencilere yarı zamanlı çalışma imkanı sunmaktadır. Akademik eğitim sonrası öğrencilere minimum 2 yıl çalışma izni verilmektedir. Üniversite sistemleri araştırmasında dünya çapında 9. sıradadır. Dünya üzerinde bulunan en iyi 100 üniversite sıralamasında Avustralya’dan 8 tane üniversite bulunmaktadır. Penisilin, Wi-Fi, biyonik kulak, ultrason, rahim ağzı kanseri aşısı gibi teknolojik gelişmelerin mucitleri Avustralya’da eğitim görmüştür. Ülkede şu an 260 üzerinde dil konuşulduğu tahmin edilmektedir.

Avustralya’da Akademik Eğitim Sistemi

Avustralya’da Üniversite eğitimi diğer ülkelerde olduğu gibi lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri ile şekillenmiştir. Çift ana dal ve yan dal imkanları oldukça fazladır. Avustralya diplomalarının dünyanın her yerinde geçerliliği bulunmaktadır. ! yıl intibak ve 3 yıl lisans olmak üzere eğitim 4 yıl sürmektedir. İntibak eğitimi yeterlilğe bağlıdır. Muafiyet sınavını verenler okumamaktadır. Avustralya’da teknoloji, mühendislik, tıp ve ekonomi programları ön plana çıkmaktadır.


Hollanda’da Üniversite Eğitimi

Anadili İngilizce olmadığı halde İngilizce eğitim veren ilk Avrupa ülkesi olan Hollanda yurt dışında üniversite okuyanlar için oldukça popülerdir. İki binin üzerinde program %100 İngilizce ile verilmektedir. Bu durum uluslararası tercih edilmeyi de arttırmaktadır. Halkın %94’ünün akıcı şekilde İngilizce konuştuğu Hollanda’da nüfusun %22’sini yabancılar oluşturmaktadır. 164 farklı ülkeden 100 binin üzerinde üniversite öğrencisi barındıran Hollanda’da Üniversite eğitimi almak uluslararası bakımdan oldukça avantajlıdır.

Hollanda’da Üniversite Eğitimi

Dünyadaki ilk 200 üniversite arasında 10 üniversite barındıran Hollanda’da üniversite eğitimi almak oldukça kalitelidir. İngiliz eğitim sistemine ve geleneğine benzerliğiyle dikkat çeken Hollanda eğitim sistemi bu sayede yurt dışından oldukça öğrenci çekmektedir. Ülkede üniversitelerde eğitim alan her 10 öğrenciden biri yabancıdır. Aynı zamanda İngilizce dilinde eğitim veren diğer ülkelere oranla oldukça ekonomik bir eğitim vermektedir. Eğitim alırken haftada 10 saat çalışma izni veren Hollanda, yaz tatillerinde ülkede kaldığınızda size tam zamanlı çalışma izni vermektedir. Mezun olduktan sonraysa 1 yıl boyunca ülkede serbestçe yaşama hakkı vermektedir.

Hollanda’da Akademik Eğitim Sistemi

Hollanda eğitim kalitesi bakımından oldukça iyi durumdadır. Ülkede 4, 5 ve 6 yıllık olmak üzere 3 çeşit lise türü bulunmaktadır. WMBO adı verilen okullar meslek eğitimi vermektedirler ve 4 yıllıktır. HAVO adı verilen okullar 5 yıllık ve yüksek dereceli teorik eğitim vermektedir. VWO adı verilen liseler 6 yıllıktır ve buradan mezun olanlar üniversitelere sınavsız şekilde geçmektedirler. Üniversite eğitimiyse HBO adı verilen meslek üniversiteleri, meslek yüksek okulları ve normal üniversiteler olarak üçe ayrılmış durumdadır. HBO adı verilen okullarda eğitim süresi 3 yıldır ve YÖK lisans denkliği vermektedir. Hollanda’da lisans süresi bölüme göre değişmektedir. Diş hekimliği ve felsefe 5 yıl, eczacılık ve veterinerlik 6 yıl, uygulamalı bilimler 4 yıl 240 AKTS ve diğer üniversiteler 3 yıl 180 AKTS eğitim vermektedir.