Mobbing Nedir? Belirtileri Nelerdir?

By Genel

Mobbing, son günlerde bir kadın öğretmenin intiharı sonrası bir daha gündeme geldi. Ülkemizde milyonlarca çalışan var ve bir çoğu farkında olarak ya da olmayarak mobbinge maruz kalıyor. Peki çalışanlar üzerinde ciddi baskı yaratan bu mobbing nedir, belirtileri nelerdir, nasıl korunulabilir, yasal olarak şikayet hakkınız var mı?

Mobbing en genel ifadeyle iş yerinde psikolojik, fiziksel ve duygusal baskı anlamına gelmektedir. Bu baskı o kadar büyür ki zamanla çalışan kendisini işten uzaklaştıracak formülleri denemeye başlamak zorunda kalır. Bunun için mobbingin tanımını bilmek, belirtilerinin farkında olmak ve yasal hakları öğrenmek her çalışanın sorumlulukları arasında olmalıdır.

İşyerindeki çatışmalar yeni bir şey değil. Sağlıklı bir çatışmanın bir işletme organizasyonuna faydalı olabileceğine dair kanıt vardır. Bununla birlikte, bazen, bir çalışan başka bir çalışana karşı psikolojik terör kampanyası başlattığında çatışmalar daha da kötüleşebilir. Bireysel zorbalık kadar üzücü olabileceği gibi, mobbingle mücadele eden çalışan, hedefi korkutup aşağılayan, taciz eden diğer iş arkadaşlarının yardımını aldığında durum daha da kötüleşebilir.

İşyerinde Mobbing Nedir?

İşyerinde Mobbing Nedir?

Bazen “zorbalık” olarak da bilinir, işyerinde mobbing, izolasyon, aşağılanma ve saldırganlık için bir iş arkadaşını hedef alan insan gruplarını içerir. Mobbing hedefleri ve işin kendisi üzerindeki etki ciddi olabilir. Küçük işletme sahipleri, mobbing belirtilerinin farkında olmalı ve sağlıklı bir çalışma ortamını geliştirmek için adımlar atmalıdır.

İşyerinde Mobbing: İşyerinde Çetelenmiş Olmak

İşyerindeki çatışmalar yeni bir şey değil. Sağlıklı bir çatışmanın bir işletme organizasyonuna faydalı olabileceğine dair kanıt vardır. Bununla birlikte, bazen, bir çalışan başka bir çalışana karşı psikolojik terör kampanyası başlattığında çatışmalar daha da kötüleşebilir. Bireysel zorbalık kadar üzücü olabileceği gibi, terörle mücadele eden çalışan, hedefi korkutup aşağılayan, taciz eden ve taciz eden diğer iş arkadaşlarının yardımını aldığında durum daha da kötüleşebilir.

Mobbing taktikleri şunları içerebilir:

Sözel saldırganlık: İşyerinde zorbalık çoğunlukla hedeflerine yönelik sözlü saldırgandır. Saldırganlık, kurbanla konuşurken brüt veya hoş olmayan bir ton şeklinde olabilir. Ayrıca, hedef hakarete ve alaycı sözlere maruz kalabilir. Sözlü saldırganlık cinsel tacizi içerebilir.

Stonewalling: Mobbing mağdurları, önerileri, projeleri ve girişimlerinin iş arkadaşları ve denetçiler tarafından göz ardı edildiğini görebilirler. Geri bildirim, durum güncellemeleri veya destek talepleri cevapsız kalıyor.

Dışlama: Mobbing hedefleri genellikle dışlanır ve hatta işyerinde izole edilir. Dışlama, kurbanı bir e-posta zincirinin dışında bırakmak, hedefi önemli toplantılara davet etmekte başarısız olmak ve hem işyerinde hem de dışında hedefle sosyalleşmeyi reddetmek olabilir. Bazen, mobbing hedefi, çalışma masasını veya ofisini diğer ekip üyelerinden uzak bir bölgeye yerleştirerek kendilerini fiziksel olarak dışlanmış bulabilir.

Dedikodu ve iftira: Mobbing ringleaders ve destekçileri kurbanı küçük düşürmek ve baltalamak için tasarlanmış kötü niyetli dedikodu başlatabilir. Bazen dedikodu saf bir iftiradır, diğerlerinde dedikodu, hedefle ilgili utanç verici olabilecek ama mağdurun mesleki yeterliliği ile ilgisi olmayan kişisel bilgileri ortaya koyar. Aşırı durumlarda, bu kampanyalar ofis dışında ve mağdurun çalıştığı sektör veya mesleğe yayılabilir.

Fiziksel saldırganlık: Mobbing bazen fiziksel saldırganlığa tırmanır. İşyerindeki zorbalar, fiziksel suçlamaları nadiren kullandıkları halde, suç duyurularından korktukları için, faillerin yankı çekmeyeceklerine inanmaları için bir neden varsa, bu olabilir.

Mobbing’in Etkileri

İşyerinde mobbingin etkileri mağdurlar için yıkıcı olabilir ve zamanla çalışanların moraline zarar verebilir ve bir işletmenin itibarını ve karlılığını zedeleyebilir.

Mağdurlar: Mobbing mağdurları, baş ağrısı, kronik ağrı, depresyon ve anksiyete gibi bir dizi olumsuz fiziksel ve psikolojik semptom bildirmektedir. İş performansı acı verebilir, bu da şirketten ayrıldıktan sonra yeni bir iş bulmakta işten çıkarmaya veya aldatmaya ve zorluklara yol açabilir. Bazı durumlarda, mobbing saldırıları mağdurun itibarına önemli ölçüde zarar verebilir, hedefin kariyerini etkili bir şekilde sonlandırabilir veya korkutabilir.

İş Arkadaşları: Bir işyerinde mobbing yapmak tolere edildiğinde, iş arkadaşları kendilerini sonunda hedef olmaktan korkuyor olabilirler. Bu korku kaygıya yol açabilir ve iş performansına müdahale edebilir. En yetkin çalışanlar eninde sonunda mevcut çalışma ortamlarının toksik olduğuna karar verebilir ve başka bir yerde iş arayabilir.

İş: Zorbalık ve olumsuz işyeri kültürünü tolere eden işletmeler, sonunda en iyi çalışanlarını kaybedeceklerdir. Kalanlar bunu yapabilirler çünkü çok az seçeneğe sahiptirler ve aralarında en yetkin olanlar bile ellerinden geldiğince iyi performans gösteremezler. Bazı durumlarda, bir işletme, bir şirketin mobbing ile ilgili başarısızlığa uğramasının, hedefin medeni haklarının ihlal edildiğini teşkil ettiği iddiasını ortaya çıkaran kabadayı bir çalışanın dava hedefi haline gelebilir. Zaman içinde, olumsuz bir çalışma ortamı ve iktidarsız liderlik haberi bir şirketin itibarına zarar verebilir.

Yorum yapın