LGS İngilizce Konu Dağılımı Ve Soru Türleri

By LGS

TEOG yerine yapılacak olan Liselere giriş sınavında 50 sözel soru arasında 10 tane İngilizce sorusu içeren test bulunmaktadır. İngilizce liselere giriş sınavında ağırlık olarak az yer verilen bir derstir. Ancak lise,üniversite ve meslek yaşamında oldukça önemli bir şey yabancı dildir. Bu sebeple İngilizce testine hazırlanırken sadece sınav olarak değil gelecek yaşamı düşünerek de iyice öğrenilmelidir. Sayısal okuyacak olanların sözele sınav olarak bakması veya sözel okuyacak olanların sayısala sınav olarak bakması normal kabul edilebilir. Ancak sayısal ya da sözel fark etmeksizin yabancı dil ve özellikle İngilizce büyük yer edinecektir. Hatta bazı mesleklerde işe alımlarda ikinci yabancı dil şartı bile bulunmaktadır. Bu sebeple yabancı dil  ve özellikle dünya dili olan İngilizceye yeni sistemde önem verilmiştir. Aynı önemin küçük yaştan itibaren öğrenciler tarafından verilmesi de hedeflenmektedir.

İngilizce Soru Türleri

İngilizce Konu Dağılımı öğrencilerin anlama ve yorumlama becerisini geliştiren, aynı zamanda yabancı dili doğru öğrenmesini sağlayacak şekilde ayarlanmıştır. Sözel test olarak görünse de sayısal ve sözel testler 40 soru olarak ayarlanmıştır. Buna ek olarak ise İngilizce için ayriyeten 10 soru hazırlanmıştır. Yani sistemde İngilizce için ilgi duyulması hedeflenmektedir. Öğrencilerin İngilizceyi doğru ve kullanılabilir bir şekilde öğrenmesi istenmektedir.

İngilizce Konu Dağılımı

İngilizce testinde bulunacak 10 soru 10 farklı konu içerisinden hazırlanacaktır. Böylece öğrencilerin İngilizce dersinde bulunan her konuyla ilgilenmesi de hedeflenmiş olacaktır. Bu şekilde İngilizce dersi öğrenciler tarafından ilgiyle takip edilmiş olacaktır. Öğrencilerin her İngilizce konusu hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmıştır. İngilizce Konu Dağılımı ise dostluk, genel yaşam, yiyecek ve içecek, iletişim, İnternet, macera, turizm, günlük yaşam, bilim, doğal güçler temalı 10 ünite arasından birer soru halinde olacaktır. Bununla birlikte İngilizcenin doğru kullanımı da ölçülecektir.


Yorum yapın