LGS Hazırlık Süreci

By LGS

Liselere Giriş Sınavı yani LGS, TEOG sistemi yerine gelen yeni bir sınav sistemidir. Bu sınavın TEOG gibi bilgi ölçen bir sınav değildir. LGS bilgiyi anlayan ve yorumlayan öğrencileri seçmeye yarayan bir sistem olarak ön plana çıkmaktadır. LGS Hazırlık Süreci bu sınava uygun olarak hazırlanmalıdır. 8. sınıf sonunda girilen bu sınav tüm orta okul sürecini kapsamaktadır. Toplamda 90 soru bulunan LGS sınavında iki oturum yapılmaktadır. İlk oturum 50 sözel sorudan oluşmaktadır. Sözel sorular 20 Türkçe, 10 sosyal bilgiler, 10 din kültürü ve ahlak bilgisi, 10 İngilizce sorudan oluşmaktadır. İkinci oturum olan sayısal testindeyse  40 soru bulunmaktadır. 20 matematik ve 20 fen bilgisi sorusu olarak dağıtılmıştır.

LGS Hazırlık Süreci

LGS’ye hazırlanırken öncelikle plan yapılmalıdır ve sınav konuları üzerine yoğunlaşarak çalışılmalıdır. Böylece konuları anlamanız daha kolay olacaktır. Sınavın seçici yönteminin anlama ve yorumlama olduğu düşünüldüğünde LGS Hazırlık Süreci boyunca bu yöntem ile devam edilmelidir. Sınava hazırlanma süreci yaz tatilinden itibaren başlamalıdır. Her sınavda olduğu gibi uzun süreli çalışma başarıya götürmektedir. Uzun süreli çalışmanın yanı sıra düzenli bir çalışma sistemi edinilmelidir. Bunun için gerekirse çalışma programı, ödev sistemi ya da haftalık soru kotası oluşturulabilir.

Rehberlik ve Veli Desteği

Öğrenciler henüz küçük yaşlarda olduğu için LGS Hazırlık Süreci içerisinde veli desteği ve rehber öğretmen ilgisi oldukça önemlidir. Bu sebeple özellikle rehber öğretmenlere oldukça önemli bir görev düşmektedir. Öğrenciler için özel çalışma programları hazırlamaları gereklidir. Özel hazırlayacakları programı her öğrencinin karakteri ve çalışma becerisine göre değerlendirerek yapmaları gerekmektedir. Buna ek olarak ise velilerin öğrenciler üstünde baskı kurmadan doğru bir psikolojik yaklaşımla öğrencileri çalışmaya teşvik etmeleri gerekebilir. Böylece öğrencinin düzenli bir çalışma şekli yakalaması rehber ve veli desteğiyle sağlanabilir.


Yorum yapın