arama

Kodlama Proje Yönetimindeki Risk Faktörleri

  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • Ömer faruk
  • 1 Star
    Loading...

Genel olarak karşılaşılan risklerin başında; deneyimli personelin projeden ayrılması veya yeni bir personelin projeye dahil olmasıdır. Yine İstanbul Yazılım Firmalarının yönetimindeki değişimler de risk oluşturabilmektedir. Projede, özel yazılım geliştirme sürecinin en başında gerekli zaman ve kaynakların tahmin edilememesi, teknolojik değişiklikler, çevresel değişiklikler, iş rekabeti gibi durumlar risk oluşturabilmektedir. Mevcut işletim sistemlerinde ve ya android uygulama seçeneklerinde daha önceden öngörülemeyen sistem hatalarına karşı projenin en başında önlem alınmalıdır.

 

Risk yönetimi sürecinde aşağıdaki faaliyetler vardır:

-Tanımlama: Projede oluşabilecek tüm olası riskleri not edilir.

-Sınıflandırma: Bilinen riskleri, proje üzerindeki olası etkilerine göre yüksek, orta ve düşük risk yoğunluğuna göre sınıflandırılır.

-Yönetim: Android uygulama tarafından farklı aşamalarda risklerin ortaya çıkma olasılığı analiz edilir. Risklerden kaçınmak veya yüzleşmek için plan yapılarak, yan etkileri en aza indirilmeye çalışılır.

-Gözlem: Potansiyel riskler ve erken belirtileri yakından izlenir. Ayrıca bunları hafifletmek veya önlemek için atılan adımların etkileri takip edilir.

 

Yazılım Projesinin İzlenmesi

Bu aşamada, yazılım proje planlarında tanımlanan görevler programlarına göre yürütülür. Her şeyin plana göre gidip gitmediğini kontrol etmek için yürütmenin izlenmesi gerekmektedir. Özel yazılım geliştirme İzleme, risk olasılığını kontrol etmek ve riski ele almak veya çeşitli görevlerin durumunu bildirmek için önlemler almak için gözlemlemektir. İş akış şemaları bu süreçte sürekli kontrol edilmelidir.

 

Bu önlemler şunları içerir:

-Faaliyetlerin İzlenmesi: Bazı görevlerde yazılım planları ve tüm aktiviteler günlük olarak izlenebilir. Bir görevdeki tüm aktiviteler tamamlandığında, bu tam olarak kabul edilir.

-Durum Raporları: Raporlar, genellikle bir hafta içinde veya belirli bir zaman dilimi içinde tamamlanmış etkinlik ve görevlerin durumunu içerir. Durum tamamlanmış, beklemede veya devam eden işler olarak işaretlenebilir.

-Kontrol Listesi: Her proje, aşamalara dayalı olarak büyük görevlerin yapıldığı (kilometre taşları) birçok aşamaya bölünür. Bu kilometre taşı kontrol listesi birkaç haftada bir kez hazırlanır ve mevcut durumu bildirir.

 

Proje İletişim Yönetimi

Bir özel yazılım geliştirme projesinin başarısında İzmir Yazılım Firmaları hayati rol oynar. Müşteri ile kuruluş arasındaki, takım üyeleri arasında ve donanım tedarikçileri gibi projedeki diğer pay sahipleri arasında iletişim önemli rol oynamaktadır. İletişim sözlü veya yazılı olabilir.

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.