İstatistik Bölümü Hakkında Bilgiler

By Meslek Rehberi

İstatistik Bölümü Hakkında Bilgiler

İstatistik Bölümü programının amacı; farklı alanlarda bilgi ve veri toplama, bu bilgi ve verilerin yorumlanması ve çözümlenmesi konusunda eğitim ve araştırmalar yapmaktır. Uygulamalı istatistik ve matematiksel istatistik olarak iki ana alana ayrılan istatistik, alanları ile alakalı konularda çalışma yapacak nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Uygulamalı istatistik güncel problemleri, daha önceden kabul edilen ve bilinen yöntemler ile çözmeyi hedefler. Belli bir konu üzerinde veriler toplayarak ve bu veriler ışığında çözümleme yaparak, istatistikler yöntemler ortaya çıkarır. Endüstriyel ürünlerde, ekonomik gelişmeyi ve tarımsal ürünlerde ki artışı, nüfus artışını daha önceden doğru bir şekilde tahmin etmek, uygulamalı istatistik alanına girmektedir. Uygulamalı istatistikçiler, doğal bilimleri, eğitim, tıp, endüstriyel faaliyetler, sosyal ve politik bilimler gibi alanlarda, sayısal verilerin toplanarak çözümlenmesi ve bu verilerin çözümlenmesi neticesinde geleceğe ait bir takım tahminler yapılması gibi konularda çalışırlar.

Matematiksel istatistik ise, sayısal bilgileri temin etmek ve bu bilgiler ışığında yorumlama yapmak için farklı istatiksel yollar geliştirerek, 1. Derecedeki kurumlarla birlikte çalışırlar. Deney düzeyi, olasılık kuramı ve çeşitli analiz yöntemleri tasarlayıp geliştirerek, bu alanlarda kurumsal istatistik üzerinde çalışan kurumlarla birlikte hareket ederler.

İstatistik Bölümü Dersleri

4 yıllık üniversite bölümleri arasında yer alan İstatistik Bölümü, cebir, matematik, geometri ve diğer sayısal yeteneğe ağırlık veren konularla alakalı dersler üzerinde yoğunlaşmaktadır.

İstatistik Bölümü İçin Gerekli Olan Nitelikler

Bu bölümde okumak isteyen öğrencilerin öncelikli olarak matematiksel kavram ve yeteneklere sahip olması beklenmektedir. Matematik alanında bilimsel tutuma sahip olmaları ve yeni bulgular için çalışma yapma yeteneğine de haiz olmaları gerekir. Ayrıca bölümde okumak isteyen öğrencilerin ayrıntılarla uğraşmaktan zevk alan, sabırlı ve kararlı olmaları beklenmektedir.

Bu bölümde okuyan kişilere Türk Telekom gibi kuruluşlar, sağlayacakları hizmet karşılığında burs imkanı da sunmaktadır. Aynı zamanda üstün yetenekli ve başarılı bulunan öğrencilere, Tübitak karşılıksız burslar vermektedir.

Bölüm mezunları hangi ünvan ile ne iş yaparlar?

İstatistik Bölümü  mezunları, “ istatistikçi “ unvanı ile anılırlar. İstatistikçiler kendilerince özel anlam ifade eden sayı ve sembollerle uğraşırlar. İstatistikçilerin kullandığı bu semboller, adeta özel bir dile benzemektedir. Bu yüzden uğraştıkları alanlarda karmaşık sayılabilecek bir takım ilişkiler, onlar için biraz daha basit görülebilmektedir. İstatistikçiler aynı zamanda elde etmiş oldukları sayısal bir takım verileri analiz yaparak, sorunların çözümüne yarayacak şekilde sunum yaparlar.

İstatistik Bölümü mezunları, üç ana alanda çalışırlar. Bu alanlar araştırma, uygulama ve öğretimdir. Araştırma ve öğretim alanlarında genellikle kurumsal istatistik üzerinde çalışmalar yapılır. Öğretim ve araştırma konusunda çalışmaların yapıldığı üniversitelerde, öğretim elemanı olarak görev alabilirler. Uygulamalı istatistikçiler ise politik filmleri, doğal bilimleri, eğitim, tıp, sosyal bilimler ve endüstriyel faaliyetler gibi farklı alanlarda yine sayısal verilerin elde edilmesi ve bu verilere dayanarak çözümleme yapılması gibi işlerde çalışırlar. Uygulamalı istatistikçiler bu veriler ışığında yaptıkları çözümleme neticesinde, geleceğe ilişkin bir takım toplumsal tahminlerde bulunmak üzere araştırma yaparlar.

Ülkelerin planlı bir şekilde kalkınması ve endüstrileşmesi gibi alanlarda, faaliyet gösterirler. Maalesef ki bu alanlarda ülkemizde kendini iyi bir şekilde yetiştirmiş, çok fazla istatistikçi bulunmamaktadır. Bu nedenle istatistikçilik, ülkemizde gelecek vadeden meslek türleri arasında yer almaktadır. İstatistik bölümüne sayısal puan türü ile girilmektedir.


Yorum yapın