İnşaat Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgiler

By Meslek Rehberi

İnşaat Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgiler

İnşaat mühendisliği bölümü her türlü köprü, bina, kanalizasyon, havaalanı, baraj, su şebekesi, liman, yol ve benzeri endüstri yapıları ve hizmetlerin planlanıp projelendirilmesi, yapım ve denetim aşamalarının takibi gibi konularda görev alacak, nitelikli insanlar yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

İnşaat Mühendisliği Bölümü Dersleri

Fizik, kimya ve matematik gibi dersler, bölümde okutulan temel bilim dersleridir. Okulun ikinci senesinde malzeme davranışı, zemin mekaniği, mekanik, akışkanlar mekaniği, yapı mekaniği ve ulaşım gibi meslek derslerinin yanı sıra, bilgisayar uygulama derslerine ağırlık verilmektedir.  Eğitimin son senesinde ise, inşaat mühendisliği alanının farklı dallarında projelendirme ve planlama yeteneğinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar mevcuttur. Derslerin yanı sıra, alanla ilgili stajlarda verilen eğitimlerin bir parçasıdır.

İnşaat Mühendisliği Bölümü İçin Gereken Nitelikler

Bölümü okumak isteyen kişilerin fizik, ekonomi ve matematik gibi alanlara ilgi duyması gerekir. Sayısal akıl yürütme ve uzay ilişkilerini görebilme becerisine sahip olmakta, bölüm için aranan şartlar arasında yer alır.

Aynı zamanda problem çözebilme yeteneğinin yüksek olması, işveren ve işçiler ile iyi bir iletişim kurabilmesi, hoşgörü ve sabırlı olması gibi özelliklerinde, inşaat mühendisliği bölümünü okuyacak kişilerde olması gerekir.

Mezunlar Hangi Unvanla Ne İş Yaparlar?

İnşaat mühendisliği bölümü mezunları, “İnşaat Mühendisi” unvanı ile anılırlar. İnşaat mühendisliği kurucu mühendislik sayıldığı için, çok geniş bir çalışma alanını kapsamaktadır. İnşaat mühendislerinin geniş çalışma alanlarında görev almaları nedeniyle, farklı dallarda da uzmanlaşmaları, daha rahat iş bulabilmelerini sağlamaktadır.

Bölüm mezunları inşaat ve inşaate bağlı yan sektörlerde kendilerine iş bulabilirler. Ülkemizde inşaat sektörünün en gelişmiş sektörlerin başında gelmesi sebebiyle, mezunlar için iş sıkıntısı görülmemektedir. Mezunlar iş alanlarındaki çalışmaları ve işçileri denetleyerek, işin gidişatını yönlendirici görevlerde de yer alırlar.


Yorum yapın