İcra Müdür ve Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı

By Diğer

Adalet Bakanlığına bağlı İcra Müdürleri ve İcra Müdür Yardımcıları Seçme Sınavı her yıl ÖSYM tarafından yapılmaktadır. Bu sınav tek sınav merkezi olarak Ankara’da gerçekleştirilmektedir. 90 dakika süren sınav için adayların sınav binasına alınması için son saat 10:00 olmaktadır.

Kasım ayı içinde yapılan sınav için başvurular yine Kasım ayı içinde olmaktadır. Bu sınava girmek için birkaç kriter aranmaktadır. bunlardan en önemlisi Hukuk Fakültesi mezunu veya adalet meslek yüksek okulu mezunu olmaktır. Bir diğer kriter de 35 yaşından küçük olmaktır.

İcra müdürlüğü ve müdür yardımcılığı sınavına başvurular ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılmaktadır. Bu sistemden başvuru yaparken fotoğrafınızın son 50 ay içinde çekilmiş olduğundan emin olmalısınız. Başvuru sırasında mezuniyet bilgileriniz YÖKSİS üzerinden otomatik çekilmektedir. Sizin gireceğiniz bir alan yoktur.

İcra Müdürlüğü Sınavında Hangi Testler Yer Alır?

İcra Müdürlüğü ve müdür yardımcılığı sınavında toplamda 70 soru ile karşılaşıyorsunuz. Genel Yetenek-Genel Kültür başlığı altında 35 soru, Alan Bilgisi başlığı altında 35 soru sorulmaktadır.

Genel Yetenek-Genel Kültür testinde Türkçe (10), Matematik (10), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (5), Türk Kültür ve Medeniyetleri (5) ve Temel Yurttaşlık Bilgisi (5) soru sorulmaktadır.

Alan Bilgisi testinde ise Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı (8) soru, İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği (12) soru, Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu (6) soru, Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı (5) soru ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (4) soru sorulmaktadır.

Yorum yapın