Halkbilim Bölümü Hakkında Bilgiler

By Meslek Rehberi

Halkbilim  Bölümü Hakkında Bilgiler

Halkbilim bölümü Edebiyat, dil, halkın gelenekleri, sanat, hukuk ve yönetim alanlarında yer alan ürünleri incelemek için, donanımlı personel yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölüm ayrıca sosyokültürel değerlerin halkbilim bakımından değerlendirmesini yaparak, yeni projelerle desteklenmesini sağlamak için, araştırma ve eğitimler yapmaktadır.

Halkbilim Bölümü Dersleri  Nelerdir?

Halkbilim bölümünde halkbilim müzeleri ve sorunları, ses ve görüntü ile belgeleme, halk sanatları ve mimarisi, halkbilimde araştırma yöntem ve teknikleri, meteoroloji ve halkbilim gibi dersler okutulmaktadır.

Bölüm İçin Gereken Nitelikler Nelerdir?

Bu bölümde okumak isteyen kişilerin, Türk Dili ve Edebiyatı alanlarında başarılı olması, bilimsel araştırmalara ve sosyal bilimlere merakının olması, iyi gözlem yapabilme yeteneğine sahip ve yaratıcı olması beklenmektedir.

Mezunlar Hangi Unvanla Ne İş Yaparlar?

Bu bölümden mezun olan kişiler üniversite ve farklı birçok kurumda, “Araştırıcı” unvanı ile görev alırlar. Türkiye’nin farklı yörelerinde yaşayan halkın örf ve adetlerini, kullanmış oldukları masal, bilmece, deyim ve sözcükleri ve bunlara ait özellikleri inceler.

Halkbilim bölümünden  mezun olanlar, özellikle Kültür Bakanlığı bünyesinde istihdam edilebildikleri gibi, özel ve resmi TV kuruluşlarında da görev alabilmektedirler.  Bölümün genel yapısına baktığımızda, kolay bölümler arasında olduğunu söyleyebiliriz. Sözel puan türü ile gidebileceğiniz halkbilim bölümü, edebiyat ve tarihle ilgili araştırma yapan özel kuruluşların, nitelikli eleman ihtiyacını karşılamayı da hedeflemektedir.

Bu bölümden mezun olan kimseler genel olarak Türkiye’de bulunan yörelerin genel yapısı üzerine araştırma yaptıklarını söylemiştik. Mezunlar ayrıca, özel ve kamu görevlerinde başka toplumların araştırmasını da yapmak için görevlendirilebilirler. Özellikle Türkiye dışındaki Türk devlet ve toplulukları üzerinde de yoğun araştırmalar yapmakla görevlendirilirler. Diğer Türk devlet ve topluluklarının, Türkiye’de Türkler ile geleneksel, tarihsel, yaşam, söylem , örf ve adetleri arasındaki benzerlikler ya da uç farklılıklar için çalışma yapabilirler.


Yorum yapın