Geometri Nasıl Çalışılır?

By Genel

Geometri, matematiğin dalıdır, birçok öğrenci için çok zordur. Geometri, şekillerin ve özelliklerinin incelenmesidir. Çizim ve geometrik nesnelerden hoşlanıyorsanız, geometri en kolay konudur. Geometriyi adım adım öğrenmeniz gerekir. Nokta ile başlayıp katı cisimler ile biten bir konuyu teker teker ele amlak mutlaka başarıya götürür.

Adım 1: Geometri temelini öğrenin. Geometri iki bölüme ayrılabilir,

a) Düzlem Geometrisi: Tüm noktalar, 1 boyutlu ve 2 boyutlu şekiller çizgiler, tüm çokgenler, elips ve daireler vb. düzlem geometrisinin kapsamındadır.

b) Katı Geometri: Tüm 3 boyutlu şekiller küp, koni, torus, silindir, prizmalar vb. katı geometri kapsamındadır.

Adım 2: Düzlem geometrisi ile başlayın.

Tüm yüzeyleri düz bir yüzeyde gözden geçirin. Şekillerin bazıları, örneğin noktalar için boyutsuz oldukları söylenir. Şekillerin bazıları çizgi gibi 1 boyutlu, bazıları ise 2 boyutlu, örneğin tüm çokgenler, elips ve daireler, vb. Çizim araçlarını kullanın ve farklı geometrik şekiller çizmeyi öğrenin.

Adım 3: Bir nokta ile başlayın, bir nokta kesin bir konumdur. Boyutu yoktur. Noktanın A veya B gibi belirli bir adı vardır.

Adım 4: Çizgi, çizgi parçası, ışın, paralel çizgiler ve dikey çizgiler vb.

Adım 5: Farklı açı türlerini inceleyin. Dik açı, Üçgen, etkileşimli açı vb.

Adım 6: Bir sonraki adım çokgen ile ilgili çalışmadır.

Poligon iki, üç veya daha fazla çizgi segmentinden oluşan kapalı şekildir. Örneğin üçgen, kare, dikdörtgen, altıgen ve beşgen, vb. Çokgen alanı, çokgen hacmi, çokgen yüzey alanı ve çokgen çevresi vb. tüm çokgenlerin özelliklerini araştırın.

Adım 7: Çember ve elips hakkında çalışma.

Bir daire, belirli bir O noktasından eşit uzaklıkta olan bir düzlemdeki noktaların kümesidir. Merkezden r uzaklığı yarıçap olarak adlandırılır ve O noktası merkez olarak adlandırılır. İki kez yarıçap, d = 2r çap olarak bilinir. Bir dairenin merkezinden saptığı açı, 360 dereceye veya 2pi radyan’a eşit tam bir açıdır.

Bir elips, odak olarak adlandırılan iki noktadan aynı mesafedeki bir düzlemdeki tüm noktalardır.

Adım 8: Uygulama tüm geometrilerden sonra sizi mükemmelleştirir, sadece kuralları ve formülü çalışmazsanız, geometrik formüle ve özelliklere dayanan problemleri pratik etmeniz gerekir. Geometri tamamen şekillerle ilgilidir, bu yüzden geometrik figürlere dayalı problemleri çözmelisiniz.

Yorum yapın