Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgiler

By Meslek Rehberi

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgiler

Gemi makineleri işletme mühendisliği bölümü, tün deniz taşıtlarının ve gemi makinelerinin geliştirilmesi, projelendirilmesi ve deniz taşıtı üretimlerinin uygun maliyet ile yapılabilmesi için araştırma ve eğitim yapan bölümdür.

Bölümde Okutulan Dersler Nelerdir?

Gemi makineleri işletme mühendisliği bölümü, 4 yıllık üniversite bölümlerinden birisidir. Okulun ilk iki senesinde görülen dersler, temel mühendislik ve temel fen bilimleri ağırlıklı derslerdir. Bölümün son iki senesinde mühendislik bilim derslerinin yanı sıra, mesleki derslerin teorik ve uygulamalı okutulduğunu görmekteyiz. Ayrıca öğrencilerin öğrenim süresi boyunca, staj yapması zorunlu olduğu bölümlerden birisidir.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü için Gereken Nitelikler

Bu bölümü okumak isteyen kişilerde ilk aranan özellikler arasında, uzay ilişkilerine meraklı olması ve akademik yeteneğinin olması gerekmektedir. Ayrıca temel fen derslerinde başarı sağlamış olması da, aranan özelliklerden birisidir. Nitelik bakımından gerekli olan bir diğer hususta, uzun süreli deniz seyahatleri için herhangi bir fiziksel ve ruhsal engelinin de bulunmaması gerekir.

Bölüm Mezunları Hangi Unvan ile Ne İş Yaparlar?

Gemi makineleri işletme mühendisliği bölümü mezunları, “Gemi makineleri işletme mühendisi” olarak anılırlar. Bölüm mezunları gemilerin güç merkezlerinin, diş mekanizmasının, itici kuvvet sistemlerinin mekanik ve elektrik teçhizat projelerini hazırlamaları için görevlendirilirler. Mezunlar aynı zamanda pompaların, dişli mekanizmalarında, mekanik ve elektrik teçhizatlarının projelendirilmesi ve yapımında önemli görevler üstlenirler.

Bölümden mezun olan Gemi makineleri işletme mühendisleri, bakanlıklarda yer alan kamu iktisadi teşebbüslerinde kendilerine iş bulabildikleri gibi, resmi ve özel tersanelerde de aranan personeller arasındadırlar. Mezunlar ayrıca gemi makineleri imalatı yapan fabrikalarda, deniz taşımacılığı yapan kuruluşlarda çalışırlar. Gemiler ile alakalı alım satım yapan firmalarda da, bölüm mezunları kendilerine iyi bir maaş ile iş bulabilmektedirler.


Yorum yapın