Fizik Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgiler

By Genel

Fizik Mühendisliği Bölümü Hakkında Bilgiler

Fizik mühendisliği bölümü, doğada bulunan maddelerin yapısının yanı sıra, kendi aralarındaki etkileşimi inceler. Bu inceleme sonucunda elde edilen bulguların uygulamaya dönüştürülmesi kapsamında araştırma yaparak eğitim veren, donanımlı personellerin yetiştirilmesini, bölümün amaçları arasındadır.

Fizik Mühendisliği Bölümü Dersleri

Öğretim süresi 4 yıl olan fizik mühendisliği bölümünde, kimya, fizik ve matematik, ana derslerdir. Atom fiziği, nükleer fizik, katı hal fiziği gibi temel konuların dışında, bilgisayar programlama ve elektronik gibi, uygulamalı derslerde bölümde okutulmaktadır. Ayrıca makine elemanları, teknik çizim, temel fen eğitimi ve malzemeleri kapsayan konularda, uygulamalı olarak işlenir.

Fizik Mühendisliği Bölümü İçin Gereken Nitelikler

Bu bölümde okumak isteyen kişilerin, maddenin özellikleri, davranışı ve yapısı gibi konularda üretken ve bu konulara karşı ilgili olması gerekir. Kuramcı, deneyci ve iyi bir gözlem yeteneğine sahip olmakta, fizik mühendisliği bölümü için gerekli nitelikler arasında yer alır.

Mezunlar Hangi Unvanla Ne İş Yaparlar?

Fizik  mühendisliği bölümü mezunları, “Fizik Mühendisi” olarak anılırlar. Mühendisler elektronik endüstrisi başta olmak üzere, birçok görevlerde çalışabilirler. Haberleşme kuruluşlarında kullanılan malzemenin özellikleri, kalite kontrolünün yapılması, üretimi ve temini gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerde çalışabilirler. Temel fizik konularını uygulama alanlarında geliştirmek ve bu alanlarla ilgili yeni gelişmeler yakalamakta, fizik mühendislerinin görevlendirildiği alanlardan birisidir. Fizikçilerin üretmiş olduğu temel fizik bilgileri sayesinde, bu bilgiler ışığında endüstri ve teknolojinin gelişimi konusunda kuramlar üzerinde araştırmalar yaparak, alanın gelişimine katkıda bulunurlar.

Fizik mühendisleri modern teknolojiyi kullanan özel sektör ve kamu kurumlarında, kendilerine iş bulabilirler. Sağlık fizikçisi ve radyasyon güvenliği sorumlusu olarak, santral ve hastanelerde çalışabilirler. Üniversitelerde akademik çalışmalarda bulunmak isteyen fizik mühendisleri, biyofizik, jeofizik, nükleer enerji ve sağlık fiziği gibi alanlarda da uzmanlaşarak, daha iyi bir iş imkanına sahip olabilirler.

Sayısal puan türü ile giriş yapılan bölümden mezun olanlar, iyi bir maaş ile birçok kamu ve özel sektör kuruluşlarında rahatlıkla iş bulabilmektedirler.

 

Yorum yapın