Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgiler

By Meslek Rehberi

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Hakkında Bilgiler

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü amaç olarak,  ilköğretim öğrencilerine biyoloji bilimleri,  kimya ve fizik gibi alanlarda ilgili temel tutumları kazandırmaya yönelik nitelikli öğretmenler yetiştirmeye hedeflemiş bölümlerden birisidir.

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü dersleri nelerdir?  

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümünde temel kimya,  matematik,  genel matematik,  genel biyoloji,  temel fizik,  mekanik,  genetik ve genel ekoloji gibi dersler okutulmaktadır. Bunların yanı sıra  gelişim psikolojisi,  genel öğretim yöntemleri,  öğrenme psikolojisi,  ölçme ve değerlendirme,  ile fen bilgisi dersleride okutulmaktadır. Aynı zamanda öğretmenlik uygulaması yaptırılmak suretiyle,  mesleki formasyon kazandırılır.

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü İçin Gereken Nitelikler

Bu bölümde okumak isteyen öğrencilerin, fen bilimleri alanında başarılı ve alana ilgili olması gerekir. Aynı zamanda, bilimsel meraka sahip olmaları gerekir. Kendi düşüncelerini başka kişilere etkili bir dille anlatabilme,  iyi bir öğrenme ortamı oluşturabilme gibi özellikler, arananlar arasındadır. Öğrencilerin diğer insanlar ile, iyi iletişim kurabilme ve kendisini ve çevresindekilerini geliştirme çabası ve becerisine sahip olmaları gerekir.

Bölüm mezunları hangi ünvan ile ne iş yaparlar?  

Bölümden mezun olanlar “Fen Bilgisi Öğretmeni” ünvanı ile anılırlar. Fen bilgisi öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulun amaçları ve öğrencilerin yaş seviyeleri dikkate alınarak, öğretim programı hazırlanmasında önemli görevler alırlar.

Biyoloji,  kimya ve fizik gibi alanlarda temel bilgi,  tutum ve beceri kazandırmak amacıyla, öğrencilere pratik ve teorik derslerin sağlıklı bir şekilde verilmesi amacıyla görevlendirilir. Mezunlar aynı zamanda, bu alanlarda başarıyı artırıcı önlemler alacak konumlarda görevlendirilebilirler.

Fen bilgisi öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı, tüm özel ve kamu ilköğretim okullarında görev yapabilirler. 8 yıllık temel eğitimin mecburi olması ile,  Fen bilgisi öğretmenlerine olan ihtiyaç artmıştır.

Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü puan türü,  sayısal puan türüdür. Bölümden mezun olanlar özel sektörde görev alabilecekleri gibi,  özel okul kurma imkanına da sahiptirler.


Yorum yapın