2019 DGS Türkçe Konuları ve Soru Dağılımı

By DGS

Ön lisans mezunu adayların diplomalarını lisans programına tamamlayabilmek için girdikleri Dikey geçiş sınavında soruların yarısını Türkçe testi oluşturmaktır. Türkçe konuları ve soru dağılımı bu yüzden oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Sözel içerikli soruların geneli akıl yürütme yani muhakeme yapabilme yeteneğini ölçen sorular olacaktır. Aynı zamanda sorular ön lisans mezunu adayların cevaplayabileceği nitelikte ve seçici sorular olacaktır. Sorular belirli bir uzmanlıktan ziyade her alandan öğrencinin cevaplayabileceği nitelikte hazırlanmaktadır. DGS Türkçe sınavına doğru hazırlanmak için gerekli olan şeyse  Türkçe konuları ve soru dağılımı bilmektir. Yenilenen müfredat ile birlikte ve geçmiş seneleri göz önünde bulundurarak bu dağılım tahmin edilebilmektedir.

 

Türkçe konuları ve soru dağılımı

Türkçe sorularının genellikle birbirine benzer alandan oluşması sebebiyle Türkçe konu ve soru dağılımı gayet anlaşılır bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 2019 DGS Türkçe sınavında Sözcükte ve Cümlede anlam, yapı ve ses bilgisi, sözcük ve cümle bilgisi, yazım kuralları, anlatım bozuklukları, sözel mantık konuları yer alacaktır. Bu konuların soru dağılımıysa 8 ile 10 arası sözel mantık sorusu, yaklaşık 25 tane paragraf sorusu olacaktır. Anlam çıkarma soruları ise  18 ile 22 arası cümlede anlam sorusu ve 4 ile 5 tane sözcükte anlam sorularından oluşacaktır.

DGS Türkçe sınavına nasıl hazırlanmalı?

DGS Türkçe sınavına hazırlanırken Türkçe konu ve soru dağılımı iyi analiz edilmelidir. Dağılıma göre çalışarak doğru yerden soruları yakalayıp başarılı olunabilir. Örneğin sadece paragraf sorularına çalışarak soru kaçırmamak bile iyi bir başarı getirecektir. Başka bir örnek olarak paragraf ve cümlede anlam soruları çalışarak sınav sorularını %70 ile 75 oranında Türkçe test başarısı sağlayabilmektedir. Eğer sayısal öğrencisiyseniz böyle çalışmak sizin için oldukça faydalı olacaktır. Sözel öğrencileriyse bu konular arasından en fazla bir konu eleme hakkına sahip olabiliyorlar. Bu yüzden bu durum sözelciler için ufakta olsa bir dezavantaja sebep olabilir. Ancak dezavantajı avantaja çevirebilmek de öğrencilerin elinde olacaktır.

 


Yorum yapın