DGS ile Ekonometri

By DGS

Ekonometri iktisadi olayları açıklamaya yarayan, sayısal değişkenler arasında karşılaştırma yardımıyla sonuç elde edilen çözümleme bilimidir. Ekonometri bilimi 1982 yılından itibaren üniversitelerde okutulmaya başlanmıştır. Ekonometri bilimi ekonomik olayları açıklama amaçlı istatistik, matematik ve iktisadi bilimleri kullanmaktadır. Değişkenleri tanımlayarak belirleme ve ölçümlenmesine ekonometri denmektedir. Bilimin amacı çözümlemelerin matematiksel ve iktisadi verilerden yararlanarak anlatılmasıdır. Genellikle karmaşık görünse de ekonomik olayları açıklama amacıyla başvurulan en basit bilimlerden biridir. Ekonometri biliminin oluşma amacı ekonominin karmaşasına ve açıklanamadığı yerlere dayanır. İktisatçıların açıklamakta zorladığı alanlarda verileri doğru bir şekilde kullanıp analiz ederek sayısal verileri sözel verilere çevirirler.

DGS ile Ekonometri lisans programına geçiş

DGS ile Ekonometri lisans programına geçebilmek için ekonometri tabanlı ön lisans mezunu olmak gerekir. Bu ön lisans programları bankacılık, bankacılık ve sigortacılık, borsa ve finans, menkul kıymetler ve sermaye piyasası, para ve sermaye yönetimi, sigortacılık bölümleridir.

Ekonometri DGS taban puanları

DGS ile Ekonometri okuyabilmek için mezun olunan ön lisans programına ek olarak DGS eşit ağırlık puanı da yeterli olmalıdır. Bu puanlar tercih edeceğiniz üniversiteye göre 209 ile 238 arasında değişmektedir. En yüksek puanla alan örgün öğretim üniversiteleri Marmara 238, Dokuz Eylül 236, İstanbul 235, Ankara Hacı Bayram Veli 228, Uludağ 227 ve Akdeniz 227 puanla öğrenci almaktadır. İkinci Öğretimlerde ise en yüksek Dokuz Eylül 223 ve Akdeniz 221 puanla öğrenci alımı yapmıştır. İngilizce eğitim veren Çukurova Üniversitesi 209 puanla öğrenci almıştır. Düşük puanlı örgün öğretimler ise Kırıkkale 209, Erzurum Atatürk ve Edirne Trakya 211 puan ile öğrenci almıştır. Uşak, Malatya İnönü, Bandırma On Yedi Eylül ve Uşak ikinci öğretim 212 puanla öğrenci almıştır. En düşük puanlı ikinci öğretimler ise KTÜ, Edirne Trakya, Malatya İnönü ve Erzurum Atatürk 210 puanla öğrenci almıştır.


Yorum yapın