Çevre mühendisliği bölümü hakkında bilgiler

By Meslek Rehberi

Çevre mühendisliği bölümü hakkında bilgiler

Çevre mühendisliği bölümü su,  hava ve toprak gibi doğal kaynakların, en üst seviyede insanlara yarar sağlayacak şekilde kullanılması,  bu kaynakların kirlenmesine etki eden faktörlerin kaynaklarda kontrolü ve ortadan kaldırılması,  bu kirlenme sonucunda ortaya çıkan ekonomik ve estetik kayıpların önüne geçilerek, canlı sağlığına ve refahına uygun koşulların oluşturulması için araştırmalar yapmak ve bu kapsamda nitelikli elemanlar yetiştirmek amacını taşımaktadır.

Çevre mühendisliği bölümü dersleri

Öğretim süresi 4 yıl olan çevre mühendisliği bölümünde ilk yıl kimya,  fizik,  biyoloji ve matematik gibi temel dersler okutulmaktadır. Sonraki yıllarda ise çağdaş çevre mühendisliğinin gerekliliği için, beceri ve mesleki bilgi kazandırmak üzere dersler verilmektedir. Çevre mikrobiyolojisi,  çevre kimyası,  bilgisayar kullanımı,  hava, su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi,  çevre kimyası,  kirliliğin önlenmesi ve kontrolü,  gaz,  sıvı ve katı atıkların ileri düzeydeki teknikleri kullanarak, çevreye zararsız hale getirilmesine yönelik sistemlerin projelendirilmesine dair dersler okutulmaktadır.

Ayrıca öğrencilere, uygulama dersleri ve yaz stajları önemli oranda verilmektedir.

Bölümün gerektirdiği nitelikler

Çevre mühendisliği bölümü okuyabilmek için bireylerin azimli ve araştırmacı,  üretkenlik yönünün fazla olması,  kimya,  biyoloji,  matematik,  fizik ve fen dersleri gibi derslerde başarılı olmaları,  genel akademik yeteneğe haiz olmaları,  sosyal alanlara ilgi duyan ve sosyoloji ile ilgili bireyler olması gerekmektedir.

Bölüm mezunları hangi ünvanla nerelerde çalışırlar?  

Bölümden mezun olan kişiler,  “çevre mühendisi” ünvanı ile anılırlar. Bölüm mezunları üretim ve tüketim faaliyetlerinin canlı sağlığına etkileri ve doğal dengeye verdikleri zararı araştırmak için görevlendirilir. Ve üretim ve tüketim faaliyetlerinin verdikleri zararı ortadan kaldırmak,  hava,  su ve toprak gibi doğal kaynaklar üzerinde kalite kontroller yapmak gibi alanlarda da, çevre mühendislerine iş düşmektedir.  Canlı sağlığına zararlı olabilecek etkenlerin tespiti ve giderilmesi gibi alanlarda çalışırlar.

Ayrıca yerleşim merkezlerindeki şu şebekesi ve kanalizasyon gibi,  canlı sağlığına etki edebilecek bölümleri laboratuvarlarda inceleme ve önlem alma görevlisi olarak çalışabilirler. Çevre mühendisleri tüm bunların dışında, farklı mühendislik alanları ile birlikte alanlarının çalışma kapsamı doğrultusunda çalışa bilmektedirler. Genellikle bakanlıkların planlamacı ihtiyacı duydukları alanlarda da,  çevre mühendisleri görev almaktadır. İller bankası,  Belediyeler,  Köy Hizmetleri,  Karayolları Genel Müdürlüğü,  Sağlık Bakanlığı il ve ilçe teşkilatları gibi kamu kurum ve kuruluşlarında, görev alabilirler.

Bu görevlerin yanı sıra aynı alanlarda faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında da,  çevre mühendisleri kendilerine iş bulabilmektedirler.

Çevre mühendisliği bölümüne girmek için lise,  sayısal puan türüne ihtiyaç vardır.


Yorum yapın