Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgiler

By Meslek Rehberi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Hakkında Bilgiler

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü endüstriyel demokrasi,  uluslararası planda sosyal politika alanlarında, eleman yetişirmek amacıyla kurulmuştur. Ayrıca servet ve gelir politikası,  işçi ve işveren ilişkileri gibi alanlarda çalışacak,  nitelikli personel yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü  Dersleri

Çalışma ve Endüstri İlişkileri Bölümü dersleri; maliye,  hukuk,  işletmecilik ve yönetim bilimlerine dair dersler okutulmaktadır Ayrıca  hukuk,  sosyal politika tarihi,  matematik,  sosyal güvenlik,  çalışma ekonomisi,  gelir ve servet dağılımı,  sendikacılık,  Türkiye ekonomisi ve sosyal yapısı,  kentleşme ve konut politikası,  istatistik,  insan kaynakları ve kooperatifçilik gibi derslerde, bölümde okutulanlar arasındadır.

Bölüm için gerekli olan nitelikler nelerdir?  

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünü okumak isteyen kişilerin sosyoloji ve ekonomiye karşı ilgilerinin olması gerekir. Bunun dışında  akademik yeteneklerinin üst düzey olması,  diğer insanlarla iyi ilişkiler kurabilen ve ikna gücüne sahip bireyler olması gerekmektedir.

Mezunlar hangi ünvanla ne iş yaparlar?  

Bölümden mezun olanlar “çalışma ekonomisti” ünvanı ile iş mevzuatı,  iş piyasası,  sözleşme ve sendikacılık konularında araştırma ve incelemeler yapar. Ve sosyal sigorta gibi alanlarda öneriler geliştirmek üzere çeşitli konularda görev alabilirler.

Bölüm mezunları aynı zamanda endüstri ilişki politikasının planlama,  devletin genel sosyal politikası ile sosyal güvenlik alanları,  bu alanlarda geliştirme ve düzenleme görevleri arasındadır.  Alakalı bakanlığın ve kamu kuruluşlarının sosyal işlerinin yürütülmesi ve düzenlenmesi de, bölüm mezunlarının işlerinden birisidir.  Özel sektör işletmelerinin çalışma işçi ve işveren ilişkileri,  kamu iktisadi teşebbüsleri kapsamında alanı ile alakalı plan ve düzenlemelerin yapılması gibi görevlerde rol alırlar.

İlgili bölümü bitiren kişiler sosyal güvenlik kurumlarından,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yurtiçi ve yurtdışındaki ünitelerinde,  Devlet Planlama Teşkilatı,  özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler bölümlerinde yönetici ve yönetici asistanları gibi farklı görevlerde yer alabilirler.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü mezunları aynı zamanda, ilgili alanlarda uzman olarak ya da müfettiş olarak iktisadi teşebbüslerinde görev alabilmektedirler. Mezunların bir diğer çalışma alanları ise,  sendikalarda danışmanlık görevidir. Mezunlar ayrıca iktisat ve işletme bölümleri mezunlarının çalışabilecekleri diğer alanlarda da, görev alabilmektedirler. Özel sektörde kişisel yeteneği bağlı olarak yabancı dil bilmek de,  sektörde daha üst seviyelerde görev almaya yardımcı olmaktadır.

Bölüme giriş puan türü,  eşit ağırlıklı puan türüdür. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan bölüm mezunları başlangıç aşamasında,  yaklaşık olarak 3750 Türk Lirası maaş almaktadırlar. özel sektörde ise bu maaş 3000 Türk Lirası civarındadır.


Yorum yapın