AYT Türk Dili ve Edebiyatı Konu Dağılımı Ve Soru Türleri

By YKS

Türk Dili ve Edebiyatı bugüne kadar gelen bütün sınav sistemlerinde olduğu gibi yine çok etkin bir rolde olacak. Direkt olarak sözel ve eşit ağırlık alanında öğrencilerin puanlarına etki etmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı müfredatına bakıldığında da ülkemizdeki öğrencilerin sayısalcı olsa dahi ilgilenmesi gereken bir daldır. Aynı zamanda sözel ve eşit ağırlık puanına %18 oranında etki etmektedir. Türk Dili ve Edebiyatı Konu Dağılımı ise müfredatın edebiyat ağırlıklı olmasına rağmen dil ve anlatım soruları içermektedir. Bunun yanı sıra ağırlık Türk Dili ve Edebiyatından oluşmaktadır.

AYT Türk Dili ve Edebiyatı Konu Dağılımı

Alan yerleştirme testinde Türk Dili ve Edebiyatı Konu Dağılımı 56 sorunun bulunduğu LYS ile benzerlik göstermektedir. Ancak soru sayısı 24’e düşürüldüğünden konuların soru sayıları aynı oranda düşürülmüştür. Türk Dili ve Edebiyatı testinde sorulacak dil ve anlatım konuları cümlede anlam, sözcükte anlam ve paragrafta anlam olarak öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra dil bilgisi, yazım kuralları, söz sanatları da çıkabilecek konular arasındadır. Türk Dili ve Edebiyatı alanından ise Cumhuriyet dönemi edebiyatı, Divan Edebiyatı, Milli Edebiyat ve Halk edebiyatı konuları ön plandadır. Bunların yanı sıra  Servet-i Fünun, Fecr-i Ati, tanzimat dönemi, edebiyat akımları, İslamiyet öncesi Türk edebiyatı konuları da soru olarak karşımıza çıkabilir.

AYT Türk Dili ve Edebiyatı Soru Türleri

Alan yerleştirme testinde 24 soru içinde ana başlık olarak verilen konuların ağırlığı daha yüksek olacaktır. Türk Dili ve Edebiyatı Konu Dağılımı göz önünde bulundurulursa dikkat edilmesi gereken bir kaç konu bulunmaktadır. Bunlardan biri her sene 6 ve üzeri soru çıkaran divan edebiyatı AYT ile birlikte en az 3 soru çıkaracaktır. Diğer bir konuysa cumhuriyet dönemi Türk edebiyatıdır. Bu alandaysa 56 soruda 12 üzeri soru geliyordu. 24 soruya oranla yaklaşık 5 soru gelebilir.


Yorum yapın