AYT Biyoloji Konu Dağılımı Ve Soru Türleri

By YKS

Yeni YKS sistemiyle birlikte Biyoloji dersinin de sayısal puana etkisi biraz değişti. Özellikle 4 tane sayısal puan türü yerine 1 tane kullanılması katsayıların dengelenmesini sağladı. Ancak genel olarak tıp harici sayısal öğrencileri biyoloji dersine gereken önemi hiç bir zaman vermediler. Biyolojinin adeta sayısal dışında olduğuna inanan büyük bir çoğunlukta bulunmaktadır. Lakin biyoloji dersi, fen bilimlerine bağlı bir alandır. Buna rağmen fizik ve kimya derslerinde olduğu gibi matematik hesabına gereksinim duymaması sayısalcılar tarafından tuhaf bulunmakta ve ezber tarzı çalışma hoşlarına gitmemektedir. Özellikle mühendislik isteyen öğrenciler için puan katsayılarında denge olması dezavantaj yaratmış ve hoş karşılanmamıştır.

AYT Biyoloji Konu Dağılımı

Sayısalın ezber isteyen tek dersi olan Biyoloji Konu Dağılımı ise diğer derslere oranla daha karışık oluşmaktadır. Alan yeterlilik sınavında sorulan biyoloji soruları genellikle 12. sınıf sorularından oluşmaktadır. Ancak 40 tane fen sorusu içerisinde 13tane biyoloji sorusu bulunması ve biyolojinin genel 24 tane konusu olması kafa karıştırmaktadır. Bu yüzden çoğu konu sınavda yer almamakta ve öğrenciler hangisine çalışacağını kestirememektedir. Alan yeterlilik testinde çıkması muhtemel konularsa hücre, sınıflandırma, ekoloji, fotosentez, protein sentezi, bitki biyolojisi, üreme, hayvanlar ve sistemlerdir.

AYT Biyoloji Soru Türleri ve Dağılımı

Alan yeterlilik testi biyoloji kısmında genelde bilgiye dayalı sorular sorulmaktadır. Sayısalcıların şikayetçi olduğu ezber konusu burada göze çarpmaktadır. Biyoloji konu dağılımı ise genelde 24 konu arasından her konuya bir soru denk gelecek şekilde konular seçilerek yapılmaktadır. Önceki senelere bakıldığında sistemler, ekoloji, hücre, üreme, sınıflandırma gibi konular sınavın vazgeçilmezleri arasında bulunmaktadır. Ancak soru sayısının düşürülmesiyle birlikte bu konulardan vazgeçilmesi de bir ihtimal olarak bulunmaktadır. Bu konulardan vazgeçilmediği takdirde ise diğer 18 konu arasından sadece 7 konu daha soru olarak karşımıza gelecektir.


Yorum yapın