ALES Sınavının Önemi

By ALES

ALES Sınavının Önemi

ALES sınavının önemi, eski dönemlere göre çok daha fazla olup, önemli bir kriter olarak görülmektedir. Önceden tezsiz yüksek lisans için gerekli görülen ALES sınav sonuçlarındaki başarı, artık tezli yüksek lisans için istenmesiyle birlikte, daha fazla önem taşımaktadır.

ALES Sınavının Önemi

ALES sınav sonuçları, günümüzde üniversitelerin tezli yüksek lisans başvurularında değerlendikleri en önemli kriterlerden birisidir. ALES sınavının önemi, yüksek lisans başvurularında net bir şekilde ortaya çıkmakta olup, yüksek lisans başvurusu yapanlar için önemli bir avantaj sağlamaktadır.

Üniversiteler yüksek lisans başvurularında diploma notları, bilim sınavı sonuçları ve mülakat sonuçlarının yanı sıra, ALES sonuçlarını da değerlendirme kapsamında tutarak, yüksek lisans başvurularının değerlendirilmesini yapmaktadır. Tüm bu kriterler içerisinde en fazla etki eden şey, ALES sınav sonuçları olmaktadır. Öyle ki bu kriterlere bağlı olarak yapılan puanlamalarda, ALES sınav sonuçları yaklaşık olarak %50 oranında bir paya sahiptir.

YÖK Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmenliği’ne baktığımızda, “ALES puanının değerlendirmelerde %50 den az olmaması koşuluyla, değerlendirmelerde ne kadar pay sahibi olacağı, ilgili senato tarafından belirlenmektedir” ibaresi yer almaktadır. Yani ALES puanının değerlendirmelerdeki payı en az %50 olması gerekirken, daha yüksek olması ise ilgili kurum yöneticileri tarafından belirlenmektedir.

ALES sonuçları ayrıca yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı açığının karşılanması içinde, lisansüstü öğrenimi görmek için yurtdışına gönderilmesi planlanan adayların seçimi konusunda da etkili rol oynamaktadır.

Yurtdışı lisansüstü öğrenim görmek isteyen bireylerin, ALES sınavlarına girmeleri zorunlu tutulmaktadır. Ancak zorunlu hizmet yükümlülüğü olmayıp lisansüstü eğitimlerini kendi imkanları ile yurtdışında görmek isteyen kişilerde, ALES sınavına girmeleri zorunluluğu bulunmamaktadır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışında lisansüstü eğitim görecek öğrencilere burs vermek içinde ALES sınavı sonuçlarının önemli olduğunu söyleyecek olursak, sanırım ALES sınavının önemi daha iyi anlaşılacaktır.

 


Yorum yapın