ALES Sınavına Kimler Girebilir?

By ALES

ALES Sınavına Kimler Girebilir?

ALES sınavına, 4 yıllık lisans programlarından herhangi birisini bitiren herkes, girmek hakkına sahiptir. Kasım ve Aralık aylarında senede iki defa yapılan ALES sınavı, yüksek lisans başvurusu yapacak kişiler için oldukça önemli bir yere sahiptir.

YÖK’e bağlı olan kurumların herhangi birisinde eğitmenlik görevini almak isteyenler için 70 puan ALES puanı, normal yüksek lisans yapmak isteyenler için ise, 55 ALES puanı baraj olarak kabul edilmektedir.

Bu sınavlarda alınan puanların geçerlilik süresi iki yıl olup, Aralık ayında sınava giren kişilerin, Nisan ayında yapılan ALES İlkbahar sınavlarına girmelerinde de herhangi bir sakınca yoktur. Sözde ve sayısal yetenek olmak üzere iki bölümden oluşan ALES sınavlarında, 80+80=160 soruluk iki grup yer almaktadır.

ALES’e Kimler Başvurabilir?

ALES’e lisans programını bitiren kişiler, herhangi bir lisans programından mezun olabilecek duruma sahip olanlar ve denklik belgesi almış olup yurt dışında lisans eğitimi gören kişiler başvurabilmektedir.

31.07.2018 tarihinden önce 2 yıllık geçerlilik süresine sahip olan ALES sınavı sonuçları, bu tarihten sonra 3 yıla çıkarılmıştır.

Konservatuvarlara alınması düşünülen yüksek lisans öğrencileri ve Güzel Sanatlar Fakültelerine alınması düşünülen öğrencilerde, ALES’e girme şartı aranmayıp, bu kişilerin ALES sonuçları da değerlendirmeye  alınmamaktadır.

Yükseköğretim kurumları için ihtiyaç duyulan elemanların karşılanması için yurtdışında eğitime gönderilen kişilerin seçiminde de, ALES sınav sonuçları değerlendirilmekte olup, Bu kişilerin yurtdışında yüksek lisans yurtdışı eğitimi almak istemeleri durumunda, ALES için başvuru yapmaları mümkündür.

Yıllara Göre ALES’e Giren Kişi Sayısı

2006 yılında 234.145 kişi,

2007 yılında 297.887 kişi,

2008 yılında 317.016 kişi,

2009 yılında 374.902 kişi,

2010 yılında 251.938 kişi,

2011 yılında 233.819 kişi,

2012 yılında 211.313 kişi,

2013 yılında 261.911 kişi,

2014 yılında 208.118 kişi,

2015 yılında 264.923 kişi,

2016 yılında 211.119 kişi,

2017 yılında 243.000 kişi,

ALES sınav sonuçlarına girebilmiştir.

 


Yorum yapın